Get Adobe Flash player

Wiadomo ju, dlaczego bieguny magnetyczne Ziemi raz na jaki czas si odwracaj. Proces ten ma zwizek z ruchem pyt tektonicznych, ktry zaburza struktur jdra planety ? przekonuj francuscy uczeni na amach ?Geophysical Research Letters?.

  


Pnoc z poudniem zamieniay si ju wielokrotnie w nieregularnych odstpach czasu. Wczeniejsze eksperymenty i symulacje komputerowe pokazay, e zjawisko to najprawdopodobniej zachodzi wtedy, gdy ruch stopionego elaza w jdrze Ziemi przestaje by symetryczny wzgldem powierzchni przechodzcej przez rwnik.
 

Uczeni z francuskiego Narodowego Centrum Bada Naukowych wysnuli teori, wedug ktrej niesymetrycznoci te mog powstawa na granicy jdra z paszczem, na ktry z kolei wpywa ruch pyt z lecymi na nich kontynentami. Porwnanie zapisw geologicznych z ostatnich 200 milionw lat nie pozostawio wtpliwoci. Im bardziej niesymetryczny rozkad kontynentw, tym czstsze odwrcenia biegunw magnetycznych. Uczeni twierdz, e wykresy prezentujce te zalenoci mona niemale na siebie naoy. W czasie maksymalnej asymetrii dochodzio do omiu zamian w cigu miliona lat.
 

Odpowiedzialny za te zamiany proces, jaki zachodzi wewntrz planety, nie jest do koca poznany. Badacze przypuszczaj, e mog za to odpowiada dwa mechanizmy. W niektrych miejscach pyty mog siga gbokich warstw paszcza i oddziaywa bezporednio na ruch pynnego elaza w jdrze lub dynamika dolnych warstw paszcza jednoczenie powoduje przemieszczenia pyt i oddziauje na jdro.
 

Wyniki bada pokazuj, e zamiana biegunw magnetycznych jest naturalnym zjawiskiem w historii Ziemi.
 

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 24 e

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy