Get Adobe Flash player

Zagadka przebiegunowania rozwiązana

Wiadomo już, dlaczego bieguny magnetyczne Ziemi raz na jakiś czas się odwracają. Proces ten ma związek z ruchem płyt tektonicznych, który zaburza strukturę jądra planety – przekonują francuscy uczeni na łamach „Geophysical Research Letters″.

  


Północ z południem zamieniały się już wielokrotnie w nieregularnych odstępach czasu. Wcześniejsze eksperymenty i symulacje komputerowe pokazały, że zjawisko to najprawdopodobniej zachodzi wtedy, gdy ruch stopionego żelaza w jądrze Ziemi przestaje być symetryczny względem powierzchni przechodzącej przez równik.
 

Uczeni z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych wysnuli teorię, według której niesymetryczności te mogą powstawać na granicy jądra z płaszczem, na który z kolei wpływa ruch płyt z leżącymi na nich kontynentami. Porównanie zapisów geologicznych z ostatnich 200 milionów lat nie pozostawiło wątpliwości. Im bardziej niesymetryczny rozkład kontynentów, tym częstsze odwrócenia biegunów magnetycznych. Uczeni twierdzą, że wykresy prezentujące te zależności można niemalże na siebie nałożyć. W czasie maksymalnej asymetrii dochodziło do ośmiu zamian w ciągu miliona lat.
 

Odpowiedzialny za te zamiany proces, jaki zachodzi wewnątrz planety, nie jest do końca poznany. Badacze przypuszczają, że mogą za to odpowiadać dwa mechanizmy. W niektórych miejscach płyty mogą sięgać głębokich warstw płaszcza i oddziaływać bezpośrednio na ruch płynnego żelaza w jądrze lub dynamika dolnych warstw płaszcza jednocześnie powoduje przemieszczenia płyt i oddziałuje na jądro.
 

Wyniki badań pokazują, że zamiana biegunów magnetycznych jest naturalnym zjawiskiem w historii Ziemi.
 

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 24 e

CZYTAJ TAKŻE