Get Adobe Flash player

Globalne ocieplenie odpowiada za powodzie, jakich ostatnio dowiadczamy - czytamy na amach dzisiejszego ?Nature?. Do takiego wniosku doszli niezalenie od siebie naukowcy z dwch rnych zespow prowadzcych badania nad wpywem czowieka na klimat Ziemi.

Pierwsza grupa uczonych pod kierunkiem Francisa Zwiersa z Pacific Climate Impacts Consortium, przeanalizowaa dane na temat intensywnoci opadw na pkuli pnocnej ? w Ameryce Pnocnej, Europie i Azji wraz z Indiami - w drugiej poowie XX wieku. Wyliczono, i wzrastajca ilo gazw cieplarnianych w atmosferze - efekt dziaalnoci czowieka ? przyczynia si do nasilenia ulewnych opadw, jakie zaobserwowano na okoo dwch trzecich badanego obszaru.

Z kolei zesp Pardeepa Palla z University of Oxford skupi si na analizowaniu przyczyn powodzi, ktre dotkny Angli i Wali w 2000 r. Byy to najstraszniejsze powodzie w brytyjskiej historii, a przynajmniej od 1766 roku, czyli pocztkw prowadzenia tamtejszych rejestrw pogody.

By dociec, co spowodowao t katastrof, badacze przeprowadzili kilka tysicy symulacji warunkw pogodowych dla jesieni 2000 roku. Cz z nich symulowaa warunki klimatyczne, jakie mogyby istnie, gdyby nie byo emisji gazw cieplarnianych ani globalnego ocieplenia. Okazao si, e w dziewiciu symulacjach na 10 obecno gazw cieplarnianych zwikszaa ryzyko powodzi o ponad 20 procent, a w dwch przypadkach na trzy wzrost ten wynosi a ponad 90 proc.

W komentarzu zamieszczonym na amach ?Nature?, Richard P. Allan z Wydziau Meteorologii University of Reading podkreli, e badania jego kolegw miay jeszcze jeden, niezwykle niepokojcy wynik. Wszystko wskazuje na to, i wykorzystywane dzi do prognozowania pogody modele klimatyczne s nieprecyzyjne. Nie doceniaj bowiem wpywu czowieka i wywoywanego przez niego globalnego ocieplenia na intensyfikacj opadw oraz ryzyko lokalnych powodzi2011_02_17c

Agnieszka Szymczak 
 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy