Get Adobe Flash player

Nobel za atomowe mozaiki

Tym razem Komitet Noblowski nagrodzi izraelskiego badacza, ktry odkry krysztay o budowie uznawanej wczeniej za sprzeczn z prawami natury.nobel fizyka1


nobel fizyka

 

8 kwietnia 1982 Daniel Shechtman z Izraelskiego Instytutu Technologicznego Technion zobaczy pod mikroskopem elektronowym obraz, teoretycznie nie majcy prawa istnie. Uwaano bowiem, e krysztay zbudowane s z atomw uoonych w regularne wzory, ktre okresowo powtarzaj. Atomy w krysztale Shechtmana ukaday si w pewien wzr, ale nie mg si on powtarza, nawet gdyby kryszta rozciga si w nieskoczono.


Wedug przyjtych teorii, taka struktura nie miaa prawa istnie. Uczeni porwnuj jej budow do prby uszycia piki z szecioktnych kawakw, podczas gdy do otrzymania sfery potrzebne s szeciokty i piciokty. Dlatego te odkrycie to zostao pocztkowo odrzucone przez naukow spoeczno. W czasie walki o jego uznanie, izraelski uczony musia nawet odej ze swojego zespou badawczego.


Ostatecznie inni naukowcy przyznali mu racj. Konieczne okazao si zrewidowanie obowizujcych pogldw na struktur materii. Twory o nowoodkrytej budowie nazwano kwazikrysztaami. W zrozumieniu ich atomowej struktury pomogy uczonym redniowieczne, arabskie mozaiki, z ktrymi kwazikrysztay czy wiele podobiestw.

Odkd uznano prac Shechtmana, uczonym udao si znale kolejne kwazikrysztay w przyrodzie i wytworzy sztuczne w laboratorium. Niektre z nich s testowane pod ktem zastosowania w przemyle.


Marek Matacz/EurekNews.pl

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy