Get Adobe Flash player

Naukowcy przyznaj si do bdu w metodologii prowadzenia bada. Po zrewidowaniu otrzymanych wynikw okazuje si, e wbrew wczeniejszym ustaleniom, wiatry na Atlantyku zamiast wia coraz mocniej - sabn, o czym donosi najnowsze "Nature Geoscience".

Coraz silniejsze wiatry powstajce w rejonach tropikalnych mrz od lat uchodz za jeden z podstawowych przejaww globalnego ocieplenia. Tymczasem nowe badania przeprowadzone przez naukowcw z International Pacific Research Center University of Hawaii dowodz, e konkluzje te mog by wynikiem bdnych pomiarw.

Urzdzenia do pomiarw prdkoci wiatrw znajduj si na pokadach statkw. W cigu ostatnich kilkudziesiciu lat jednostki te staway si coraz wysze, co oznaczao przesunicie urzdze w gr, gdzie odczyty byy inne. Std uczeni postanowili naprawi ten bd odnoszc uzyskane dane do wiatrw wiejcych tu przy powierzchni wody. Na razie skoncentrowali si na informacjach zbieranych w rejonie rodkowego Atlantyku. Ku ich zdumieniu okazao si, e zamiast coraz bardziej, wieje tam coraz sabiej.


Jak wykazuj obserwacje, temu zjawisku towarzysz coraz silniejsze opady deszczu w nadmorskich rejonach rwnikowej Amazonii oraz zachodniej Afryki. W nigeryjskim miecie Ibadan ilo padajcego w sierpniu deszczu zwikszya si o 93 procent w latach 1900 -1998. Teraz gwatowno tych zmian klimatycznych zdaje si by nieco mniejsza, nie wiadomo jednak z jakiego powodu. Ciekawe, kiedy w Nigerii pada coraz mocniej, obszar afrykaskiego Sahelu coraz czciej cierpi z powodu katastroficznych suszy.

 Zmiany klimatu bezporednio wpywaj na ycie milionw ludzi. Dlatego ustalenie dominujcych w nich trendw ma zasadnicze znaczenie dla przewidywania klsk ywioowych czy te rozprzestrzeniania si chorb2011_02_07a1


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy