Get Adobe Flash player

  

Nie znalelimy bozonu Higgsa ? ogosili wczoraj na konferencji w Bombaju fizycy pracujcy przy Wielkim Zderzaczu Hadronw (Large Hadron Collider, LHC). A cilej rzecz ujmujc: w przedziale mas od 145 do 466 gigaelektronowoltw tej czstki nie ma, z pewnoci oszacowan na 95%.

O co chodzi z tymi gigaelektronowoltami? Fizycy mas czstek elementarnych wyraaj w jednostkach energii ? moemy to robi, odkd mamy rwnanie E=mc2 Einsteina. Jeden elektronowolt to energia, jak ma elektron przyspieszany napiciem 1 wolta. Albo, jak kto woli, energia rwnowana masie 1.78310?36 kg.

Istnienie bozonu Higgsa (nazwanego tak na cze szkockiego fizyka Petera Higgsa) wynika z teorii tzw. Modelu Standardowego. Wedle tej hipotezy czstki elementarne: kwarki i leptony zyskiwayby mas poprzez reakcj z wszechobecnym we wszechwiecie polem Higgsa. Nonikiem oddziaywania pomidzy czstkami elementarnymi a polem Higgsa ? tak jak foton jest nonikiem oddziaywania elektromagnetycznego ? byby wanie bozon Higgsa, albo ?boska czstka? (tak ochrzci j amerykaski fizyk Leon Lederman).

Nowe badania pokazuj, e jeeli ten bozon w ogle istnieje, to najprawdopodobniej ma mas pomidzy 114,4 a 145 GeV. ? Istnienie czstki Higgsa lejszej ni 114,4 GeV zostao wykluczone dekad wczeniej przez inne eksperymenty ? przypomina dr Marek Pawowski, rzecznik Instytutu Problemw Jdrowych w wierku.

Negatywny rezultat poszukiwa tego bozonu na razie nie burzy hipotezy Modelu Standardowego. Po pierwsze, 95-procentowa pewno to jeszcze nie pewno. Po drugie, ju przedtem istniao wiele przesanek wskazujcych, e jeeli ?boska czstka? istnieje, to naley jej szuka raczej w przedziale 114-145 GeV. Polowanie trwa: ? Jej odkrycie w cigu najbliszych dwunastu miesicy jest niemal pewne. Jeeli Higgs istnieje, LHC wkrtce go odkryje ? deklaruje Sergio Bertolucci, szef bada w CERN, gdzie znajduje si LHC.

Maciej Bjko/EurekNews 2011 08 23 a1

 

 

CZYTAJ TAKE

Komentarze (1)
1czwartek, 25, sierpień 2011 00:14
elektron nosnikiem oddzialywania elektromag.? hahahahahaah

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy