Otaczajce nas powietrze jest o wiele bardziej trujce ni przypuszczamy. Unosz si w nim czsteczki kwasu izocyjanowego, bardzo niebezpiecznej dla zdrowia substancji. Zesp Jamesa Robertsa z NOAA Earth System Research Laboratory po raz pierwszy w historii zmierzy poziom tych chemikaliw w atmosferze.

Wczeniej nie dao si tego zrobi, bo uczeni nie dysponowali odpowiedni aparatur. Dopiero teraz dziki specjalnie zbudowanemu spektrometrowi masowemu, przeprowadzono odpowiednie pomiary. Poniewa byo wiadomo, e kwas izocyjanowy powstaje podczas spalania m.in. drewna, tytoniu czy ropy, naukowcy pobrali prbki powietrza z dymu papierosowego, w rdmieciu Los Angeles, podczas poaru lasu nieopodal Boulder oraz laboratorium w trakcie spalania biomasy.

Analiza zebranego materiau dowioda, e maksymalne stenie kwasu izocyjanowego wynosio 600 czsteczek na miliard czsteczek rozpuszczalnika - w tym przypadku powietrza. To w sumie niewiele, bo inne toksyczne substancje osigaj stenie tysice razy wiksze, ale wedug naukowcw ju przy steniu 1 czsteczka na miliard, kwas izocyjanowy jest na tyle trujcy, e jego wdychanie moe doprowadzi do problemw z oddychaniem czy sercem a nawet stanu zapalnego w pucach.

Na dodatek substancja ta znakomicie rozpuszcza si w wodze skutecznie j zatruwajc. Std uczeni przypuszczaj, e woda pitna jest kolejnym rdem szkodliwej dla nas substancji. Spoywanie takiej zatrutej wody moe doprowadzi do zapalenia staww czy rozwoju katarakty.

Co zatem zrobi, by ograniczy swoje kontakty z kwasem izocyjanowym? Unika miejsc zadymionych, w ktrych wypala si trawy lub pali ogniska. Uczeni zwracaj jednak uwag, e kwas jest wszechobecny. - Trzeba si bliej przyjrze jego dziaaniu - przekonuj na amach ostatniego ?Proceedings of the National Academy of Sciences? (PNAS-u)2011_05_17_a1

Anna Piotrowska