Get Adobe Flash player

Mog by pikne i niebezpieczne, ale na pewno s poyteczne. Nowe ustalenia zespou Kena Smitha z Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) dowodz, e gry lodowe odgrywaj wan rol w usuwaniu dwutlenku wgla z ziemskiej atmosfery.

W ramach bada uczeni prowadzili obserwacje gr lodowych w okolicach antarktycznego Morza Weddella. Przy pomocy maych, zdalnie sterowanych samolocikw zrzucali na nie nadajniki GPS, dziki czemu mogli nieustannie ledzi ich ruchy. Zbierali te i analizowali dane na temat osadw uwalnianych do wody przez topniejcy ld.

Okazao si, gry lodowe zawieraj ogromne iloci czsteczek elaza. Po stopieniu si lodu, drobinki te unosz si w wodzie. Obserwacje wykazay, e ?elazowy? ogon cigncy si za gr lodow moe mie nawet 19 kilometrw dugoci! Dlaczego uczonych interesowao akurat elazo? Odgrywa ono ogromn rol w rozwoju morskiego ycia, przede wszystkim alg, ktre dziki niemu bujnie si rozmnaaj. Algi pobieraj z atmosfery dwutlenek wgla, przerabiany nastpnie m.in. na tlen. Badania naukowcw z MBARI dowiody, e w porwnaniu ze ?standardow? wod morsk zawarto CO2 w morzu w promieniu 30 kilometrw od pojedynczej gry lodowej jest dwukrotnie wiksza ni zazwyczaj.

Na tej podstawie uczeni doszli do wniosku, e gry lodowe, zarwno te due jak i mae odgrywaj wan rol usuwaniu dwutlenku wgla z atmosfery. Ustalenie na ile to pomaga w walce z globalnym ociepleniem - wymaga jednak dalszych bada2011_05_14_a1

Anna Piotrowska

 

Film: Zobacz gry lodowe z pokadu zdalnie sterowanego samolotu (zapis wideo bez dwiku)

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy