Get Adobe Flash player

Cho Nowy Jork i Porto le na podobnych szerokociach geograficznych, w tym pierwszym miecie zimy s bardzo surowe, podczas gdy w drugim - niezwykle agodne. Naukowcy z amerykaskiego Caltechu twierdz na amach ?Nature?, e przyczyn mrozw w Stanach jest ciepy Prd Zatokowy.

Prd Zatokowy zwany te Golfstromem, bierze swj pocztek w ciepych wodach obmywajcych Karaiby, nastpnie wzdu wschodnich wybrzey Ameryki Pnocnej, pynie na pnoc. Potem skrca w kierunku Europy i dociera w okolice Islandii, Wysp Brytyjskich oraz Norwegii.

Dyskusja na temat roli, jak Golfstrom odgrywa w ksztatowaniu klimatu na Ziemi trwa od wielu lat. Jeszcze do niedawna sdzono, e niesione przez niego ciepe wody s bezporedni przyczyn agodnego klimatu, ktry panuje na obszarze pnocnej Europy. Std, kiedy topniejce lodowce Grenlandii zaczy spowalnia jego bieg, pojawiy si apokaliptyczne przepowiednie wieszczceryche zatrzymanie prdu i pocztek kolejnej epoki lodowcowej. Apogeum tej histerii bya hollywoodzka superprodukcja ?Pojutrze? (2004 r.), gdzie zatrzymanie Golfstromu spowodowao oglnowiatow katastrof.

Tymczasem z opublikowanej w 2002 roku pracy prof. Richarda Seagera z Columbia University, wynika, e Prd Zatokowy nie jest w stanie przenie tyle ciepa, by mc ogrza pnoc naszego kontynentu. Odpowiada za zaledwie 10 procent tamtejszego ocieplenia klimatu, reszta to kwestia odpowiednich wiatrw.


Powizane bezporednio z Golfstromem wiatry s te przyczyn wyjtkowo mronych zim, jakie obserwuje si na wschodnich wybrzeach Ameryki Pnocnej, a zwaszcza w Kanadzie oraz Nowym Jorku i okolicach. Do takich wnioskw doprowadziy Tapio Schneider i Yohai Kaspi z Caltechu odpowiednie symulacje komputerowe. Opisane na amach dzisiejszego ?Nature? wyniki bada badania s naprawd zaskakujce.

Okazuje si, e ciepe wody Golfstromu podgrzewaj znajdujce si nad Atlantykiem powietrze, co z kolei prowadzi do powstania specyficznych prdw powietrznych. Prdy te cigaj zimne powietrze znad Arktyki i dlatego jest tak chodno.

Co ciekawe, identyczne zjawisko mona zaobserwowa w zachodniej czci Pacyfiku, gdzie take pynie ciepy prd morski zwany Kuro Siwo. Jego ciepe wody cigaj zimne arktyczne powietrze w okolice Wysp Japoskich.

 Tak wic najnowsze badania pokazuj, e ciepy Prd Zatokowy nie tylko nie odpowiada, za agodne zimy pnocnej Europy, lecz co wicej, powoduje wrcz przeciwny efekt - ochodzenie znacznej czci Ameryki2011_03_31_a1


Anna Piotrowska 
 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy