Komórki macierzyste nie takie dobre jak zakładano

Komórki macierzyste są uważane za przyszłość współczesnej medycyny. Jak się jednak okazuje, zawierają liczne mutacje, które zamiast leczyć - mogą zabić pacjenta. O tym niezwykle ważnym odkryciu donosi dzisiejsze „Nature”.

Naukowcy wzięli pod lupę tzw. indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. Mogą się one przekształcić się w dowolną komórkę ludzkiego ciała z wyjątkiem łożyska. Stąd często mówi się o ich wykorzystaniu podczas m.in. reperacji uszkodzonych organów. Otrzymuje się jej przez reprogramowanie dorosłych komórek skóry, tak by stały się komórkami macierzystymi. Dzięki temu unika się pobierania materiału z ludzkich zarodków, co budziło moralny sprzeciw wielu społeczności na świecie.

Zespół kierowany przez uczonych z amerykańskiego University of California w San Diego przebadał 22 różne linie komórek macierzystych pozyskanych z siedmiu instytucji badawczych. We wszystkich znaleziono mutacje, około 6 na każdą z linii. - Opierając się na naszej wiedzy, spodziewamy się, że jest ich tak naprawdę 10 razy więcej - mówi Kun Zhang z University of California w San Diego. Według niego mutacje to „permanentne blizny genomu”. Część z nich nie ma znaczenia dla funkcjonowania komórek, ale większość wpływa na proces produkowanych przez nie białek. Co gorsza, niektóre mutacje znajdują się też w genach związanych z rozwojem nowotworów.

Naukowcy sądzą, że część owych zmian była obecna w komórkach skóry tuż przed ich reprogramowaniem, ale inne powstały podczas tego procesu, a nawet po nim, kiedy komórki zaczęły się dzielić. - Reprogramowane komórki macierzyste, są nową bronią w walce z ludzkimi chorobami, ale by wykorzystywać je w klinikach musimy być pewni, że są bezpieczne - mówi Lawrence S.B Goldstein University of California w San Diego.

 Stąd naukowcy twierdzą, że zanim ten nowatorski rodzaj terapii zostanie wykorzystany w praktyce, komórki należy dokładnie sprawdzić. - By zmaksymalizować bezpieczeństwo, musimy być pewni, że zawierają one takie samo DNA jak człowiek od którego pochodzą, bez wywołujących raka czy inne choroby mutacji - dodaje Zhang2011_03_3 a


Anna Piotrowska