Get Adobe Flash player

Komrki macierzyste s uwaane za przyszo wspczesnej medycyny. Jak si jednak okazuje, zawieraj liczne mutacje, ktre zamiast leczy - mog zabi pacjenta. O tym niezwykle wanym odkryciu donosi dzisiejsze ?Nature?.

Naukowcy wzili pod lup tzw. indukowane pluripotencjalne komrki macierzyste. Mog si one przeksztaci si w dowoln komrk ludzkiego ciaa z wyjtkiem oyska. Std czsto mwi si o ich wykorzystaniu podczas m.in. reperacji uszkodzonych organw. Otrzymuje si jej przez reprogramowanie dorosych komrek skry, tak by stay si komrkami macierzystymi. Dziki temu unika si pobierania materiau z ludzkich zarodkw, co budzio moralny sprzeciw wielu spoecznoci na wiecie.

Zesp kierowany przez uczonych z amerykaskiego University of California w San Diego przebada 22 rne linie komrek macierzystych pozyskanych z siedmiu instytucji badawczych. We wszystkich znaleziono mutacje, okoo 6 na kad z linii. - Opierajc si na naszej wiedzy, spodziewamy si, e jest ich tak naprawd 10 razy wicej - mwi Kun Zhang z University of California w San Diego. Wedug niego mutacje to ?permanentne blizny genomu?. Cz z nich nie ma znaczenia dla funkcjonowania komrek, ale wikszo wpywa na proces produkowanych przez nie biaek. Co gorsza, niektre mutacje znajduj si te w genach zwizanych z rozwojem nowotworw.

Naukowcy sdz, e cz owych zmian bya obecna w komrkach skry tu przed ich reprogramowaniem, ale inne powstay podczas tego procesu, a nawet po nim, kiedy komrki zaczy si dzieli. - Reprogramowane komrki macierzyste, s now broni w walce z ludzkimi chorobami, ale by wykorzystywa je w klinikach musimy by pewni, e s bezpieczne - mwi Lawrence S.B Goldstein University of California w San Diego.

 Std naukowcy twierdz, e zanim ten nowatorski rodzaj terapii zostanie wykorzystany w praktyce, komrki naley dokadnie sprawdzi. - By zmaksymalizowa bezpieczestwo, musimy by pewni, e zawieraj one takie samo DNA jak czowiek od ktrego pochodz, bez wywoujcych raka czy inne choroby mutacji - dodaje Zhang2011_03_3 a


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy