Get Adobe Flash player

Czerwone wino walczy z rakiem piersi

Resweratrol - substancja obficie wystpujca w czerwonym winie moe pomc w walce z nowotworem piersi. Tego ciekawego odkrycia dokonali naukowcy z Lerner Research Institute, dziaajcego przy Cleveland Clinic - donosi najnowsze wydanie ?Cancer Letters?.

Wstpne wyniki amerykaskich uczonych s bardzo obiecujce. Resweratrol wydatnie wspomaga terapi z uyciem leku o nazwie rapamycyna. - Jest to obecnie najpopularniejszy rodzaj leczenia nowotworw ? wyjania dr Charis Eng ? Niestety po pewnym czasie komrki rakowe uodporniaj si na dziaanie tego specyfiku. Nasze badania laboratoryjne udowodniy, e substancja ta, wsparta dziaaniem resweratrolu, lepiej hamuje rozwj komrek rakowych, take tych wczeniej uodpornionych na jej dziaanie.
 
rde resweratrolu w czerwonym winie s skrki winogron, pozostawione w moszczu na czas fermentacji. Poza barwnikiem, taninami i bogactwem smaku przekazuj one winu due iloci tej dobroczynnej substancji. Z powodu nieobecnoci skrek podczas maceracji, wina biae s resweratrolu pozbawione.

Jeli kolejna, kliniczna faza bada nad nowymi lekami potwierdzi wyniki, ktre dr Eng i jej zesp uzyskali w laboratorium, kieliszek czerwonego wina moe si sta penoprawnym i bardzo przyjemnym rodkiem farmakologicznym dla kobiet chorych na raka piersi

ukasz Wojnarowicz

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy