Get Adobe Flash player

Wbrew wczeniejszym obawom zmiana dojrzaych komrek w komrki macierzyste jest bezpieczna. Wskazuj na to nowe dokadne badania. O komrkowych manipulacjach moemy przeczyta w ?Cell Stem Cell?.

 

Kilka lat temu naukowcy nauczyli si programowa dojrzae komrki tak, aby zmieniay si w macierzyste, podobne do embrionalnych. Zapa naukowcw ostudzio odkrycie, e w tego rodzaju komrkach gromadzi si wiele mutacji, ktre mog by niebezpieczne, np. prowadzc do rozwoju nowotworw. Uwaano, e uszkodzenia powstaj m.in. podczas programowania komrek, ktre polega na wprowadzaniu do nich odpowiednich genw.

Nowe badanie, przeprowadzone przez zesp ze Scripps Research Institute, pokazuje, e opracowany proces jest bezpieczny. Uczeni posuyli si najbardziej dokadnymi technikami, jakie obecnie s dostpne. Jednoczenie eksperyment przeprowadzono tak, aby zminimalizowa wpyw innych czynnikw. Wybrano mode komrki z mysich podw i zminimalizowano czas ich przechowywania. Uczeni potrafili tez rozrni mutacje spowodowane eksperymentem od tych, ktre pojawiy si z innych powodw.


Wynik zaskoczy badaczy. Pomimo e ich metody potrafiy wykry szerszy zakres uszkodze ni stosowane wczeniej, nie znaleziono prawie adnych mutacji. Wykryto tylko jedno uszkodzenie pochodzce z przeprogramowania. Co istotne, nie wykryto tych zmian w DNA, ktre uznawano za najbardziej niebezpieczne. Komrki te z ca pewnoci stay si macierzystymi, poniewa wyhodowano z nich zdrowe myszy.

Badacze maj w planach kolejny krok. Tym razem chc przeprowadzi podobny eksperyment na ludzkich komrkach. Trzymamy za nich kciuki, bo komrki macierzyste s uwaane za najwiksz nadziej wspczesnej medycyny na opracowanie nowych terapii.

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 07 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy