Za pomoc genetycznych manipulacji zesp uczonych z Beth Israel Deaconess Medical Center wyhodowa myszy z gwnymi objawami autyzmu. Zwierzta pomog lepiej zrozumie powstawanie choroby oraz szuka metod jej leczenia. O zmienionych myszach pisze ?Science Translational Medicine?.

 

Zajmujcy si autyzmem specjalici chc pozna genetyczne przyczyny choroby. To bardzo trudne zadanie, poniewa mog j wywoywa uszkodzenia wielu rnych genw. Trudno te jest znale odpowiedni liczb pacjentw z t sam mutacj. Jednym z rozwiza jest wywoanie autyzmu u gryzoni, co pomaga znale przyczyn problemw oraz przetestowa nowe metody leczenia.

Badacze z Izraela skupili si na genie, ktry wystpuje zarwno u ludzi, jak i u myszy, oznaczanym jako Ube3a. Pooony jest on w obszarze genomu, o ktrym wiadomo, e bierze udzia w powstawaniu autyzmu. Jego wadliwe dziaanie jest te zwizane z inn przypominajc autyzm chorob ? zespoem Angelmana.


Celowanie w Ube3a okazao si trafnym wyborem. Zwierzta z podwojon i potrojon kopi genu wykazyway a trzy podstawowe objawy choroby: ograniczone interakcje spoeczne, zredukowan komunikacj i nasilenie powtarzajcych si czynnoci. ? Mysi model autyzmu, jaki udao nam si stworzy, jest bardzo dobry. Teraz mamy narzdzie, aby testowa leki. Rodzi si te nadzieja, e w kocu zrozumiemy, co w mzgu dziaa nie tak, jak powinno, a co prowadzi do choroby ? powiedzia szef bada prof. Matthew Anderson.

Co ciekawe, u myszy tych nie zaobserwowano adnych zmian w budowie mzgu. Uczeni podejrzewaj, e dziaanie genu wpywa na komunikacj midzy neuronami. Wanie tego rodzaje informacje mog pomc w opracowaniu nowych terapii.

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 06 a