Get Adobe Flash player

Naukowcy z Brigham and Women?s Hospital oraz Massachusetts General Hospital znaleli sposb na szybk ocen postpw plsawicy Huntingtona. Moe to by przeom w badaniach nad tym nieuleczalnym schorzeniem. O swoim dokonaniu pisz na amach ?Proceedings of the National Academy of Sciences?.

 

Genetyczna przypado, odkryta przez amerykaskiego lekarza George?a Huntingtona, powoduje powolny zanik neuronw w orodkowym ukadzie nerwowym, co objawia si upoledzeniem ruchowym i umysowym. Postpujca degeneracja komrek nerwowych prowadzi ostatecznie do mierci. Dotd nie istnia aden sposb na to, aby jednoznacznie monitorowa przebieg tej wolno rozwijajcej si choroby i sprawdza skuteczno stosowanych terapii.


Sytuacj t moe odmieni odkrycie amerykaskich uczonych. Okazao si, e schorzeniu towarzyszy podwyszona aktywno pewnego genu, oznaczonego jako H2AFY. Badacze znaleli t zaleno, sprawdzajc prbki krwi chorych i zdrowych osb oraz mzgi zmarych. U chorych na plsawic gen H2AFY by przecitnie 1,6 razy bardziej aktywny ni u reszty.


Na tej podstawie mona szybko sprawdzi, czy stosowana terapia dziaa. Jeli aktywno genu si obniy, oznacza to, e leczenie jest skuteczne. Do przeprowadzenia testu wystarczy prbka krwi. Pozwoli to przede wszystkim na znacznie szybsze prace nad nowymi lekami. Dzisiaj nawet trwajce lata badania kliniczne nie daj jednoznacznych wynikw.


? Wiemy, jak zdiagnozowa plsawic Huntingtona. Jednak nie mamy prostego testu, ktry powiedziaby nam, czy schorzenie si rozwija, czy te reaguje na nowe leki. Taki test jest kluczowy dla powodzenia bada klinicznych. Jestemy bardzo podekscytowani moliwociami naszego odkrycia ? powiedzia prof. Clemens Scherzer z Brigham and Women?s Hospital.


Badania na myszach i ludziach potwierdziy ju skuteczno metody. Podanie leku chronicego neurony obnia aktywno markerowego genu. Kolejnym posuniciem badaczy ma by opracowanie uniwersalnego, prostego testu do szerokiego stosowania.

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 04 c

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy