Get Adobe Flash player

Serce krzyczy o pomoc

Chore serce woa o pomoc, trzeba tylko umie to woanie usysze. Zesp naukowcw z trzech amerykaskich orodkw odnalaz ukryte wzory w wykresach EKG, ktre ostrzegaj przed ryzykiem mierci i mog ratowa ycie pacjentw. O sercowym SOS donosi ?Science Translational Medicine?.

   

Tylko w Stanach Zjednoczonych co roku milion osb doznaje ataku serca. W niektrych grupach wiekowych ponad jedna czwarta tych, ktrzy przeywaj pierwotny zawa, umiera w czasie kolejnych 12 miesicy z powodu komplikacji. Uratowa mog ich odpowiednie metody terapeutyczne, np. specjalne leki albo wszczepiane defibrylatory. Niestety, lekarze nie do koca wiedz, u kogo naley je stosowa.

Selekcji dokonuje si na podstawie kilku czynnikw, takich jak caociowy stan zdrowia danej osoby, jej historia medyczna, testy krwi i badania echokardiogramem. Statystyki nie napawaj jednak optymizmem. ? Wykorzystywane dzi metody ustalania, ktre ofiary zawaw potrzebuj najbardziej agresywnych terapii, s zawodne ? potrafi zidentyfikowa jedynie kilka grup pacjentw z duym ryzykiem powika ? mwi kierujcy badaniami prof. Zeeshan Syed z University of Michigan, ktry zainteresowa si tym zagadnieniem po zawale ojca. Na przykad wikszo osb, ktrym wszczepiono defibrylator, nigdy z niego nie skorzystaa, a wikszo tych, ktrzy umieraj, pierwotnie nie wykazuj oznak, e mog go potrzebowa.

By ustali najbardziej zagroone mierci osoby, uczeni wykorzystali powszechnie stosowane narzdzie kardiologii, jakim jest badanie EKG, czyli elektrokardiogram. Poniewa pacjenci s czsto podczeni do urzdzenia przez wiele godzin, ilo zbieranych danych jest bardzo dua. Lekarz jest jednak w stanie przejrze tylko krtki zapis i tylko z ograniczon dokadnoci. ? Doszlimy do punktu, w ktrym nasza zdolno zbierania informacji znacznie przekroczya moliwo jej zanalizowania. Nie mona da od lekarza, aby przejrza 72-godzinny zapis EKG, wic nauczono si skupia na sygnaach, ktre mona odczyta z niewielkich fragmentw ? zauwaa prof. John Guttag z Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Posuono si wic komputerami, ktre s niezastpione w analizie natoku danych. Z zastosowaniem sztucznej inteligencji przeanalizowano 24-godzinne zapisy EKG ponad 4,5 tys. osb po zawale. Badanie pokazao, e wykresy wielu pacjentw, ktrzy zmarli pniej z powodu komplikacji, zawieray podobne zaburzenia. Dotd uznawano je za szum lub ich w ogle nie zauwaano.

? W szumie zostaa ukryta informacja, ktra jest prawie niewidoczna z powodu duej cakowitej iloci danych. Uywajc zaawansowanych technik komputerowych, moemy oddzieli rzeczywisty szum od  sygnau, ktry mwi nam, jak bardzo niestabilne jest serce ? skomentowa uzyskane wyniki prof. Syed.

W pozornym chaosie komputer znalaz a trzy rne wzory wiadczce o podwyszonym ryzyku mierci. Pierwszy z nich badacze nazywaj morfologiczn zmiennoci. S to zachodzce w dugim przedziale czasu subtelne zmiany w ksztacie sygnaw z pozornie normalnie bijcego serca. Z kolei wzorce rytmu ilustruj specyficzne zmiany w biciu serca, ktre mwi, czy prawidowo reaguje ono na sygnay z ukadu nerwowego. Ostatni anomali nazwano symbolicznym niedopasowaniem. Pokazuje ono, w jakim stopniu dugookresowy wykres pacjenta rni si od wykresw innych osb z podobn histori choroby. Okazao si, e obecno co najmniej jednego z tych zaburze zwiksza ryzyko mierci w cigu roku od dwch do trzech razy. Analiza wszystkich trzech czynnikw cznie z obecnie stosowanymi metodami pozwolia przewidzie 50 proc. wicej przypadkw miertelnych przy niszej liczbie faszywych alarmw.

EKG, ktre stanowi najstarsze narzdzie nowoczesnej kardiologii, jest metod powszechnie stosowan, nieinwazyjn oraz atwo dostpn. Wiele te wskazuje, e dziki niemu da si uratowa jeszcze niejedno ycie.

Marek Matacz/EurekNews 2011 09 29 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy