Get Adobe Flash player

Posiadanie dzieci wychodzi facetom na zdrowie. Ojcowie rzadziej s bowiem naraeni na choroby ukadu krenia ni mczyni, ktrzy nie maj potomstwa ? odkryli amerykascy naukowcy ze Stanford School of Medicine.

Uczeni przez ponad 10 lat przygldali si kondycji 135 000 mczyzn ? czonkw American Association of Retired Persons, ktrzy w ankietach podawali dane na temat swojego zdrowia. To imponujce, najwiksze w historii amerykaskiej medycyny tego typu badanie przeprowadzano, by sprawdzi, czy liczba potomkw faktycznie wpywa na mczyzn. Aby unikn pomyek, bardzo dokadnie zestawiano otrzymywane dane. ? Podstawowe pytanie, na ktre chcielimy odpowiedzie, brzmiao: czy brak dzieci prowadzi do mierci z powodu chorb ukadu krenia? ? wyjania intencje zespou dr Michael Eisenberg, urolog z Stanford School of Medicine.

By zawzi liczb badanych, naukowcy skupili si na onatych ? obecnie lub w przeszoci ? panach. Wszyscy w chwili rozpoczcia dowiadczenia przeyli ponad 50 wiosen ? rednia wieku wynosia 62,7 lat. Aby wyniki byy maksymalnie precyzyjne, naukowcy wykluczyli z testw mczyzn, ktrzy ju przechodzili choroby wpywajce na moliwo posiadania dzieci, takie jak choroby serca czy wylew.

Przez cay okres badania ledzono umieralno z powodu 60-70 rnych przyczyn ? dane pobierano z baz Social Security Administration oraz innych krajowych zestawie, a take informacji uzyskiwanych bezporednio od krewnych osb biorcych udzia w dowiadczeniu. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy naukowcy podzielili mczyzn wedug liczby posiadanych przez nich dzieci, a nastpnie sprawdzili, jaka bya umieralno w danej grupie. Brano pod uwag rwnie BMI, aktywno fizyczn, stan zdrowia oraz kwestie spoywania/uywania  przez nich alkoholu i tytoniu, ras, wiek, redni przychd oraz wyksztacenie.

Jeszcze w trakcie dowiadczenia zmaro 10% badanych, z czego jeden na piciu umiera z powodu chorb ukadu krenia. Okazao si, e w przypadku bezdzietnych mczyzn prawdopodobiestwo mierci z powodu chorb zwizanych z niewydolnoci ukadu krenia jest 17 proc. wiksze ni w przypadku tatusiw. Na temat tego, dlaczego tak si dzieje, uczeni maj swoj teori. ? By moe bycie ojcem skania mczyzn do dbania o swoje zdrowie. To z kolei prowadzi do duszego ycia ? mwi dr Eisenberg. Wczeniejsze badania wykazay, e onaci panowie yj duej ni single. Szczliwi zaobrczkowani?


Magdalena Mips/EurekNews 2011 09 27 b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy