Get Adobe Flash player

Nanorurki jak azbest

Nanomateriay, z ktrymi wizana jest przyszo przemysu i medycyny, mog by grone dla zdrowia. Uczeni odkryli, e wglowe nanorurki i zote nanodruciki podobnie jak azbestowe wkna w specyficzny sposb przebijaj bon komrkow. O odkryciu donosi ?Nature Nanotechnology?.

Badacze z Brown University odkryli wanie mechanizm wnikania tych obiektw do komrek. Udao si to dziki symulacjom komputerowym oraz eksperymentom na komrkach mysiej wtroby. W 90 proc. przypadkw nanorurka lub nanodrucik ustawiay si pod ktem 90 stopni w stosunku do bony komrkowej, ktra staraa si otoczy i wchon nietypowy dla niej obiekt. Niestety to zadanie byo niewykonalne, poniewa rurki i druciki s zbyt dugie. ? To tak, jakbymy chcieli zje lizaka, ktry jest duszy od nas ? mwi wspautor bada prof. Huajian Gao z Brown University.

Zaobserwowany mechanizm przeczy podpowiedziom intuicji. Badacze spodziewali si, e nanometrowej wielkoci podune obiekty (ich dugo liczona jest w milionowych czciach milimetra) bd przylegay rwnolegle do bony, co umoliwi im kontakt z wiksz powierzchni. Okazao si jednak, e jest inaczej. W powstawaniu nietypowego mechanizmu bior udzia receptory bony komrkowej. Kiedy wkraczaj do akcji, wchodzc w kontakt z zaokrglon kocwk nanorurki lub nanodrucika, bdnie traktuj j jako sfer. Dc do jak najmniejszego zuycia energii, komrka ustawia nieznany obiekt prostopadle do bony. Tak zaczyna si nieszczcie. Szybko okazuje si, e intruz jest zbyt dugi i komrka nie wie, co dalej robi. Zaczyna wtedy wysya sygnay SOS do ukadu odpornociowego, a ten wywouje powtarzajce si stany zapalne.

Odkrycie amerykaskich uczonych jest o tyle wane, e z nanomateriaami wizane s due nadzieje, take w medycynie. Nanorurki stanowi potencjalny nonik, ktry mgby dostarcza leki do wybranych komrek, np. raka. Musz by jednak bezpieczne.

Zesp z Brown University ma ju do przekazania pierwsze optymistyczne wiadomoci. Kiedy rurka pozbawiona jest zaokrglonego zakoczenia ? tzn. kiedy jest otwarta ? przylega rwnolegle do bony, zamiast wnika w ni pod ostrym ktem. Uczeni chc teraz zbada inne obiekty z mniej zaokrglonymi kocami oraz bardziej elastyczne, jak np. nanowstgi. Nanomateriaw nie naley wic spisywa na straty.

Marek Matacz/EurekNews 2011 09_19_a

FILM: Zobacz, jak nanorurka wnika do komrki. Wizualizacja otrzymana dziki uprzejmoci Huajian Gao Lab, Brown University 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy