Get Adobe Flash player

Ojcowie s biologicznie zaprogramowani do opieki nad dziemi. Z bada amerykaskich uczonych z Northwestern University wynika, e tu po narodzinach malucha mczynie spada poziom testosteronu we krwi. Uatwia to wzicie na siebie obowizkw wynikajcych z nowej roli.

 

Testosteron to mski hormon pciowy. Nazywany jest hormonem walki, poniewa odpowiada za zachowania agresywne oraz popd seksualny. Ksztatuje te sfer emocjonaln. Odpowiada za takie cechy charakteru jak zdecydowanie, odwaga, niezaleno, ale te skonno do ryzyka, wybuchowo i agresja. S to cechy potrzebne w rywalizacji o samice, niepotrzebne jednak podczas wychowywania potomstwa, ktremu potrzebny jest spokj, stabilizacja oraz pene zainteresowanie ze strony ojca.

Naukowcy ju wczeniej sdzili, e musi istnie mechanizm uatwiajcy mczynie przejcie z roli agresywnego podrywacza do roli statecznej gowy rodziny. Jednak z wczeniejszych bada nie wynikao jednoznacznie, czy niszy poziom testosteronu u mczyzn posiadajcych dzieci to wynik spadku poziomu hormonu walki po spodzeniu potomka, czy te po prostu mczyni z mniejszym jego steniem czciej mieli dzieci. Badania Amerykanw po raz pierwszy niezbicie dowodz susznoci tej pierwszej tezy.

Przebadano grup mczyzn, by sprawdzi, jak zmienia si u nich poziom hormonw tu po tym, jak zostali ojcami. Okazao si, e mczyni o wyszym poziomie testosteronu mieli nawet wiksz szanse na ojcostwo, lecz po pojawieniu si w domu noworodka naukowcy obserwowali u nich gwatowny spadek zawartoci hormonu we krwi.

Efekt ten jest kolejnym dowodem na to, jak wan rol odgrywa ojciec w yciu dziecka i jak istotna jest jego pomoc w wychowaniu potomstwa. Dlatego matka natura zadbaa, by mczyni mogli sprosta temu zadaniu. Dodatkowym bonusem, jaki otrzymuj tatusiowie, jest mniejsze prawdopodobiestwo wystpienia chorb zwizanych ze zbyt wysokim poziomem testosteronu w podeszym wieku, na przykad raka prostaty czy zawau.

Izabela Nowakowska/EurekNews 2011 09 14 b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy