Get Adobe Flash player

 

Chcesz dobrze sysze na staro? Mamy rad: zosta muzykiem. Dziki temu nie tylko si ukulturalnisz, ale i lepiej bdziesz rozpoznawa dwiki zwizane z rozumieniem mowy. Donosz o tym uczeni z Rotman Research Institute w Toronto na amach ?Psychology and Aging?.

 

Dotychczas wiadomo byo, e umuzykalniona cz naszego gatunku posiada lepsze zdolnoci przetwarzania dwiku ? odrniania wysokich i niskich tonw, wychwytywania jego niuansw. Kanadyjscy naukowcy postanowili sprawdzi, jak ta zaleno zmienia si z wiekiem. W tym celu poddali specjalistycznym badaniom suchu 74 muzykw i 89 ochotnikw niegrajcych na adnym instrumencie, w wieku od 18 do 91 lat. W pierwszej grupie znalazy si osoby, ktre rozpoczy nauk gry przed 16 rokiem ycia, przez co najmniej 6 lat pobieray formalne lekcje i gray do momentu badania.

Okazao si, e codzienne obcowanie z wyrafinowanymi dwikami daje muzykom niebywa przewag w rozumieniu mowy, szczeglnie na tle haasu. rednio, w wieku 70 lat ich moliwoci suchowe byy takie jak przecitnych 50-latkw.

Klucz do sukcesu kryje si w mzgu. W testach badajcych zdolno wychwytywania czystych tonw, ktre zaley od stanu narzdu suchu, obie grupy radziy sobie rwnie dobrze. Przewaga muzykw objawia si w zadaniach wymagajcych zoonej analizy bodcw suchowych, takich jak rozrnianie
syszanych jednoczenie dwikw o rnej wysokoci i wykrywanie przerw midzy nimi. Te umiejtnoci maj wane znaczenie w rozumieniu mowy, szczeglnie na tle innych dwikw. Muzycy znacznie lepiej rozumieli te wypowiadane zdania, ktrym towarzyszy haas. Jak twierdz uczeni, za tak dobry wynik odpowiadaj odpowiednie orodki w mzgu, ktre u instrumentalistw pracuj na wyszych
obrotach.

Badacze twierdz, e cige uywanie tych obszarw utrzymuje je w dobrej kondycji. Podobnie jest z innymi czciami ciaa ? jeli chcemy zachowa je w dobrym stanie, musimy ich uywa.

Marek Matacz/EurekNews 2011 09_14_a

 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy