Przyjaciela poznasz... po genach

Co łączy cię z przyjaciółmi? Takie same gusta, czas spędzany razem, zaufanie. A także podobny zestaw genów - wykazał James Fowler z University of California w San Diego wraz z kolegami. O jego odkryciu donosi najnowszy numer "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).

Dotychczas wiadomo było, że podobieństwa w DNA charakteryzują krewnych oraz - w mniejszym stopniu - osoby mieszkające w tym samym regionie. A czy geny mają wpływ na to, z kim się przyjaźnimy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, Fowler wykorzystał dane z dwóch metaanaliz dotyczących zdrowia Amerykanów. Zbadał, z jakimi osobami poszczególni ludzie tworzą społeczne sieci, a następnie wyróżnił sześć charakterystycznych grup genów.

Okazało się, że badani przyjaźnili się z tymi, którzy dzielili z nimi dwa z tych sześciu genetycznych markerów. Na przykład posiadacze wariantu DRD2, któremu przypisuje się związek z alkoholizmem, chętnie spędzali czas z innymi "nosicielami" DRD2.

Genetyczne podobieństwo nie zawsze jednak gwarantuje przyjaźń. Jak dowiedli naukowcy, osoby posiadające geny związane z otwartą osobowością na pokrewne dusze wybierają ludzi, którzy nie mają tych samych markerów genetycznych.

Zdaniem uczonych, wyniki badań sugerują, że geny determinują kształt naszego społecznego otoczenia, które z kolei ma wpływ na nasze zachowaniejeden_18sty2011

Magdalena Salik