Get Adobe Flash player

Przyjaciela poznasz... po genach

Co czy ci z przyjacimi? Takie same gusta, czas spdzany razem, zaufanie. A take podobny zestaw genw - wykaza James Fowler z University of California w San Diego wraz z kolegami. O jego odkryciu donosi najnowszy numer "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).

Dotychczas wiadomo byo, e podobiestwa w DNA charakteryzuj krewnych oraz - w mniejszym stopniu - osoby mieszkajce w tym samym regionie. A czy geny maj wpyw na to, z kim si przyjanimy? Aby odpowiedzie na to pytanie, Fowler wykorzysta dane z dwch metaanaliz dotyczcych zdrowia Amerykanw. Zbada, z jakimi osobami poszczeglni ludzie tworz spoeczne sieci, a nastpnie wyrni sze charakterystycznych grup genw.

Okazao si, e badani przyjanili si z tymi, ktrzy dzielili z nimi dwa z tych szeciu genetycznych markerw. Na przykad posiadacze wariantu DRD2, ktremu przypisuje si zwizek z alkoholizmem, chtnie spdzali czas z innymi "nosicielami" DRD2.

Genetyczne podobiestwo nie zawsze jednak gwarantuje przyja. Jak dowiedli naukowcy, osoby posiadajce geny zwizane z otwart osobowoci na pokrewne dusze wybieraj ludzi, ktrzy nie maj tych samych markerw genetycznych.

Zdaniem uczonych, wyniki bada sugeruj, e geny determinuj ksztat naszego spoecznego otoczenia, ktre z kolei ma wpyw na nasze zachowaniejeden_18sty2011

Magdalena Salik

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy