Get Adobe Flash player


Nowa wtroba na zamwienie? Prosz bardzo! Naukowcom po raz pierwszy udao si stworzy naczynia krwionone, ktre mog poczy taki wyhodowany narzd z reszt ciaa. Praca na ten temat ukazaa si na amach ?Acta Biomaterialia?.

Wspczeni medycy potrafi ju czyni prawdziwe cuda, na przykad hodowa w laboratoriachrozmaite rodzaje tkanek. Problem w tym, e s to jedynie zbiory okrelonych komrek. Nie maj one swoich naczy krwiononych - Jeli nie zapewnisz im dopywu krwi, nie moesz utworzy kawaka tkanki, ktry bdzie grubszy ni kilkaset mikronw - mwi wspautorka bada Jenniefer West z amerykaskiego Rice University. Przez to trudno te poczy tak wyhodowan tkank z ludzkim organizmem. M.in. dlatego uczeni nie s w stanie uzyska w laboratorium na przykad nowej nerki czy serca.

Pierwszym krokiem do rozwizania tego problemu byo wyhodowanie w sztucznej poywce naczy wosowatych, ktre wszczepione do organizmu podjy prac. I to si wanie teraz udao. W trakcie swych eksperymentw uczeni wykorzystali specjalny polimer przypominajcy waciwociami macierz midzykomrkow, czyli substancj wypeniajc przestrze midzy komrkami. Zespala ona tkanki i narzdy, a jej podstawowymi skadnikami s biaka oraz polisacharydy.

 

Film: Zobacz jak w hydroelu, w cigu 72 godzin rozwijaj si naczynia wosowate.


W polimerze umieszczono poywk oraz dwa rodzaje komrek potrzebnych do powstania i rozwoju naczy krwiononych. Potem za spraw wiata wodnisty polimer zamieni si w twardawy hydroel. Cay eksperyment filmowano przez 72 godziny. A poniewa kady z dwch uytych w eksperymencie rodzajw komrek zabarwiono na inny kolor, zarejestrowano jak tworz si naczynia wosowate.

 Powsta w ten sposb sie naczy wraz fragmentem hydroelu wszczepiono w rogwk myszy. Przeszczep si przyj, a naczynia poczyy z krwioobiegiem zwierzciajeden13sty2011


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy