Get Adobe Flash player

Mamy z wiadomo dla rodzicw popalajcych przy dzieciach. Wdychanie dymu papierosowego przez mode osoby dwukrotnie zwiksza u nich ryzyko pogorszenia si suchu ? alarmuj naukowcy z NYU School of Medicine w lipcowym ?Archives of Otolaryngology ? Head & Neck Surgery?.

Zagroenia, jakie niesie z sob bierne palenie, s powszechnie znane. Wdychanie dymu papierosowego podnosi ryzyko chorb serca czy raka puc. U dzieci prowadzi do infekcji ucha rodkowego, a take zaostrza ataki astmy. Jednak badania naukowcw z New York University School of Medicine jako pierwsze wykazay, e bierne palenie ma
bezporedni zwizekz utrat suchu.

? W Stanach Zjednoczonych poowa modziey jest naraona na dziaanie dymu tytoniowego. Odkryte przez nas powizanie biernego palenia z utrat suchu ma wic istotne znaczenie ? podkrela szef zespou badawczego, prof. Anil Lalwani z NYU School of Medicine.

W badaniach wzio udzia 1,5 tysica nastolatkw w wieku od 12 do 19 lat. Uczeni sprawdzili warunki, w jakich mieszkaj, poddali te ochotnikw testom suchu. Nastpnie zbadali ich krew na obecno kotoniny, bdcej produktem rozkadu nikotyny w organizmie.

Dziki temu odkryli, e modzie naraona na wdychanie dymu gorzej syszy dwiki, w szczeglnoci te o rednim i wyszym nateniu. Co istotne, to wanie one s niezbdne do rozumienia mowy. Ponadto modzi ludzie, w ktrych krwi wykryto wysz zawarto kotyniny (co oznacza, e musieli bardzo duo czasu spdza w zadymionych pomieszczeniach), s bardziej podatni na jednostronn utrat suchu lub zanik zdolnoci odbioru dwikw o niskim nateniu.

Magdalena Mips/EurekNews 2011 07 20 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy