Get Adobe Flash player

 

Kiedy mczyzna flirtuje w pracy? Gdy jej nie lubi ? wynika z najnowszych ustale brytyjskich uczonych z University of Surrey.

W badaniach wzio udzia 201 kobiet i mczyzn w wieku 21-68 lat, z rnym dowiadczeniem zawodowym. Pytano ich o flirtowanie w miejscu pracy, zadowolenie z wykonywanych w niej zaj, cechy osobowoci oraz osobist ocen tego, co robi. Testy wykazay, e u panw istnieje silny zwizek midzy skonnoci do flirtowania a nisk satysfakcj z wykonywanych zaj. Naukowcy nie odnotowali takiego powizania u pa.

Wczeniejsze badania dowodziy, e ludzie flirtuj z rnych powodw, midzy innymi chci dowartociowania si, dla zabawy czy ze wzgldw emocjonalnych. Jeli mczyni s niezadowoleni ze swoich rl spoecznych, mog postrzega flirt jako rozrywk. ? Czciowo tumaczyoby to negatywny zwizek flirtu z wydajnoci w pracy. O ile same gry towarzyskie mog by czym pozytywnym, rozgrywanie ich w miejscu pracy moe by znakiem braku satysfakcji z wykonywanych zaj lub po prostu nudy. Nasze odkrycia przecz popularnemu przekonaniu, e flirt w pracy moe prowadzi do poprawy wydajnoci pracownikw ? komentuje wyniki bada ich wspautor Chadi Moussa.

Magdalena Mips/EurekNews 2011_07_13_c

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy