Get Adobe Flash player

Niebezpieczny bisfenol A

Cho bisfenol A - grona substancja chemiczna - zostaa uznana za niebezpieczn dla dzieci, wci mona j spotka w plastikowych opakowaniach czy powokach wycielajcych puszki na napoje.  Jej mae dawki miay by nieszkodliwe. To jednak nieprawda - dowodzi dzisiejszy ?Proceedings of the National Academy of Sciences"(PNAS)2011_06_28_a

Bisfenol A pod wzgldem struktury chemicznej przypomina estrogeny - eskie hormony pciowe, dlatego ju wiele lat temu pojawio si podejrzenie, e moe zakca gospodark hormonaln organizmu.  Mimo to by wykorzystywany m.in. do produkcji plastikowych butelek dla dzieci, smoczkw. W kocu, pod naciskiem naukowcw dysponujcych wiarygodnymi badaniami, w 2009 roku zakazano jego uycia w procesie produkcji butelek dla dzieci w Stanach Zjednoczonych, a
w zeszym roku to samo uczynia Komisja Europejska.

Jednak bisfenol A wci jest nadal wykorzystywana w przemyle. Oczywicie, istniej odpowiednie normy jego zawartoci w poszczeglnych produktach, lecz jak wykazuj najnowsze badania nie s one bezpieczne. Zesp Cheryl Rosenfeld z University of Missouri odkry to w trakcie bada na myszakach - ssakach z rodziny chomikowatych.

Samice w ciy i w okresie laktacji dostaway jedzenie
z niewielk dawk bisfenolu A - stanowia ona zwierzcy odpowiednik dawki dopuszczalnej dla ludzi. Urodzone przez samice mode poza onem matki i momentem karmienia nie miay ju kontaktu z t substancj.

Kiedy dorosy, okazao si, e samce maj due problemy z orientacj w przestrzeni oraz rozwizywaniem problemw logicznych. Woone do labiryntu nie potrafiy znale waciwego otworu prowadzcego do macierzystej klatki i to nie raz, ale kilkunastokrotnie w cigu caego tygodnia. Myszaki z grupy kontrolnej (urodzone przez matki nie spoywajce bisfenolu A) nie miay z tym najmniejszego problemu, wiele z nich trafiao do domu ju za pierwszym podejciem. Oznacza to, e w naturze miay by problemy ze znalezieniem partnerki i spodzeniem potomstwa.

Na dodatek wystawione na bisfenol A samce byy znacznie mniej atrakcyjne dla samic, ktre generalnie nie byy zainteresowane posiadaniem z nimi modych.

Podsumowujc wyniki swoich bada Rosenfeld, podkrela, e mog mie one daleko
idce konsekwencje take dla ludzi. - Karmione chemikaliami myszaki wyglday normalnie, ale byy zdecydowanie inne. Badacze zazwyczaj patrz na oczywiste zmiany wywoane przez bisfenol A - na przykad mutacje DNA - przegapiajc subtelne zmiany w zachowaniu, ktre mog mie daleko idce konsekwencje - mwi Rosenfeld. Moe wic, tak tak Kanadyjczycy, powinnimy umieci bisfenol A na licie trucizn?

Anna Piotrowska/EurekNews

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy