Get Adobe Flash player

Bisfenol A szkodliwy dla dziewczynek

Najnowsze badania potwierdzaj, e bisfenol A jest szkodliwy dla dziewczcych organizmw. U trzylatek naraonych w yciu podowym na dziaanie tej substancji czciej obserwuje si zaburzenia zachowania ? alarmuje midzynarodowy zesp naukowcw na amach najnowszego wydania ?Pediatrics?.

 


 

Bisfenol A to zwizek stosowany do utwardzania tworzyw sztucznych, ktry struktur chemiczn przypomina eskie hormony pciowe. Od wielu lat naukowcy ostrzegali, e z tego powodu substancja moe by niebezpieczna ? zwaszcza dla dziecicych organizmw, ktrych metabolizm nie potrafi sobie z ni skutecznie poradzi. Od marca tego roku na mocy decyzji Komisji Europejskiej nie jest ju wic wykorzystywana do produkcji butelek, smoczkw czy gryzakw dla niemowlt, jak byo do tej pory. Wczeniej zakazano tego rwnie w Stanach Zjednoczonych.
 

Niestety okazuje si, e grony bisfenol A moe wpywa na zdrowie maluchw, nawet jeli one same nie maj z nim do czynienia. Zwizek jest bowiem nadal stosowany na szerok skal do wytwarzania chociaby wyciki puszek na napoje oraz wielu innych produktw, z ktrymi maj styczno ciarne kobiety ? a w ten sposb przenika do podw w ich onach. Dowody? Zesp pod wodz Joego Brauna z Harvard School of Public Health przeanalizowa dane dotyczce 244 matek i ich trzyletnich dzieci, zebrane w badaniu Health Outcomes and Measures of the Environment Study w Cincinnati.
 

W ramach badania pobierano prbki moczu ? od kadej kobiety trzy podczas ciy i jedn w okresie przed porodem, a nastpnie od ich pociech jedn co roku. Bisfenol A wykryto w ponad 85% matczynych prbek i w ponad 96% u dzieci. Obecno niebezpiecznej substancji podczas ycia podowego miaa wpyw na pniejsze zachowanie dzieci ? analiza wypenianych przez matki ankiet dotyczcych ich pociech wykazaa, e due stenie bisfenolu A wizao si u dziewczynek z nadaktywnoci, agresywnoci, lkami, zahamowaniami i gorsz kontrol emocji. U chopcw nie zauwaono takiej zalenoci.
 

Jak lepiej chroni maluchy przed dziaaniem szkodliwego zwizku? By moe wiat powinien pj za przykadem Kanady, ktra we wrzeniu 2009 roku wcigna bisfenol A na list substancji toksycznych, niebezpiecznych dla czowieka i rodowiska.
 

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews.pl 2011 10 24 c

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy