Get Adobe Flash player

Palacz w domu = chore dziecko

Dzieci naraone w domu na bierne palenie maj wicej nieobecnoci w szkole ni ich rwienicy z rodzin, w ktrych nikt nie pali. Czciej cierpi bowiem na choroby ukadu oddechowego ? informuj amerykascy naukowcy w najnowszym wydaniu ?Pediatrics?.

Bierne palenie bywa przyczyn wielu chorb ukadu oddechowego, zwaszcza u dzieci. Jednak dotychczasowe badania naukowe nie pokazyway prawdziwej skali tego problemu. A jest ona ogromna ? przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Doktor Douglas Levy z Massachusetts General Hospital przeanalizowa dane zebrane w ramach przegldu National Health Interview Study w 2005 roku. Spord 3087 dzieci w wieku 6-11 lat ponad 14 proc. mieszkao z osobami palcymi, z tego 8 proc. z jedn ? u nich 1/4 nieobecnoci w szkole bya spowodowana chorobami zwizanymi z biernym paleniem. Pozostae 6 proc. dzieci mieszkao z dwoma lub wicej palaczami ? tutaj choroby wynikajce z biernego palenia stanowiy przyczyn a ponad 1/3 szkolnych nieobecnoci!

W porwnaniu ze swymi rwienikami z rodzin niepalcych dzieci z pierwszej grupy opuszczay rednio jeden dzie wicej, a z drugiej ? 1,5 dnia. Wydaje si, e to niewiele, ale w skali caego kraju generowao to olbrzymie koszty. Po kieszeni dostali zarwno rodzice, ktrzy musieli bra bezpatne urlopy na opiek nad dzieckiem, jak i ich pracodawcy, ktrzy tracili pracownika. Naukowcy oszacowali, e cznie choroby dzieci spowodowane biernym paleniem kosztoway Amerykanw 227 mln dolarw.

Cho opisane powyej wyniki bada dotycz Stanw Zjednoczonych, spokojnie mona je odnie do polskich realiw. Pocztek roku szkolnego moe by wic dobr okazj, by rzuci palenie dla dobra swoich pociech ? a take dla dobra wasnego... portfela.

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews 2011 09 06 b

 

 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy