Get Adobe Flash player

Masz wysokie cinienie i postanowie mniej soli, by unikn zawau? To moe nie wystarczy. Najnowsze badania zespou prof. Roda Taylora z University of Exeter dowodz bowiem, e niewielkie ograniczenie iloci spoywanej soli wcale nie zmniejsza ryzyka choroby ukadu krenia. 2011_07_06_c

Uczeni przeanalizowali siedem duych bada, w ktrych w sumie wzio udzia 6489 osb. Otrzymane przez nich wyniki byy jednoznaczne: zazwyczaj ograniczenie spoycia soli nie zmniejsza ryzyka zachorowania na m.in. chorob wiecow i nie wpywa te na zmniejszenie ryzyka zawau. Dlaczego tak si dzieje? Odpowied jest prosta. - Ludzie biorcy udzia w tych badaniach ograniczyli spoycie soli tylko troch, wic korzyci wynikajce z tego dziaania take byy niewielkie - mwi prof. Taylor.

Jeli wic chcemy doy do setki, warto pomyle o drastycznym ograniczeniu zjadanej soli. Z przeprowadzonych do tej pory bada wynika, e wystarczy p roku takiej zmodyfikowanej diety, by doprowadzi do obnienia wysokiego cinienia krwi, bdcego jedn z przyczyn chorb serca.

Ocenia si, e Polacy zdecydowanie naduywaj soli, zjadaj jej ok. 15 gramw dziennie. Tymczasem zalecenia wiatowej Organizacji Zdrowia wspominaj o 6 gramach, ale ostatnio pojawiy si gosy, by ilo t zmniejszy jeszcze o poow.

Anna Piotrowska/EurekNews

CZYTAJ TAKE

Komentarze (2)
2środa, 14, wrzesień 2011 10:38
To zawsze si przydaje :)
1sobota, 03, wrzesień 2011 20:31
A co z kaw? ruchem?

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy