Get Adobe Flash player

 

To ju prawdziwa epidemia. Na wiecie na cukrzyc choruje prawie 350 milionw ludzi. W cigu ostatnich trzydziestu lat liczba cukrzykw zwikszya si ponad dwukrotnie - alarmuje najnowsze wydanie ?Lancetu".  Przyczyn tego zjawiska jest przede wszystkim niewaciwy tryb ycia.


Zesp pod kierunkiem prof. Majida Ezzati, ze School of Public Health Imperial College London dokona tytanicznej pracy zbierajc dane statystyczne ze 199 krajw i regionw wiata. Zapisy te obejmoway informacje na temat poziomu glikozy we krwi 2,7 miliona ludzi powyej 25 roku ycia. Okazao si, e pomidzy 1980 a 2008 rokiem liczba osb, ktre mona nazwa cukrzykami zwikszya si z 153 do 347 milionw. Z powodu tej choroby cierpi ju wic blisko 10 procent dorosych mieszkacw wiata.

Najczstsz postaci cukrzycy, schorzenia objawiajcego si zbyt wysokim poziomem cukru we krwi, jest cukrzyca typu 2. Trzustka produkuje wtedy insulin - hormon odpowiadajcy za przemian cukru, ale organizm nie potrafi go waciwie wykorzysta. Podwyszony poziom cukru zwiksza ryzyko wystpienia chorb serca i udaru, moe te spowodowa uszkodzenie nerek, nerww i siatkwki. Z powodu cukrzycy i powika po niej co roku umiera na wiecie okoo 3 milionw osb. - Nasze badania wykazay, e cukrzyca staje si coraz powszechniejsza prawie na caym wiecie. To sytuacja odwrotna ni w przypadku podwyszonego cholesterolu i cinienia krwi, ktre spotyka si rzadziej. Widocznie tej chorobie trudniej zapobiega - mwi prof. Ezzati.

Z danych zebranych przez jego zesp wynika jednoznacznie, e najwicej cukrzykw - 138 milionw - mieszka w Chinach i Indiach, 36 milionw w Stanach Zjednoczonych i Rosji. Z kolei najwyszy odsetek chorych na cukrzyc zamieszkuje Wyspy Marshalla - pastwo pooone na Pacyfiku. Tam podwyszony poziom cukru we krwi notuje si u co trzeciej kobiety i co czwartego mczyzny. Stosunkowo najmniejszy wzrost liczby cukrzykw uczeni zaobserwowali u mieszkacw Europy zachodniej: Holendrw, Austriakw i Francuzw.

Zapobieganie epidemii cukrzycy nie jest atwe. Wymaga bowiem przekonania ludzi, e powinni je zdrowiej, wicej si rusza i unika nadmiernego spoywania alkoholu. Tymczasem dla wielu osb s to podstawowe przyjemnoci2011_06_27_b

Anna Piotrowska/EurekNews

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy