Get Adobe Flash player

Dla zdrowia - kluczowa 16-tka


Ze nawyki zwizane ze jedzeniem, uywkami oraz brakiem ruchu powstaj znacznie wczeniej ni ktokolwiek podejrzewa. Od chwili, gdy koczymy 16-lat, to jak yjemy, ulega ju tylko niewielkim zmianom - wynika z bada Marty Arrue z Euskal Herriko Unibertsitatea (Uniwersytetu Kraju Baskw).

W ramach bada uczona poprosia 2018 modych Baskw z kilku grup wiekowych (generalnie 13-26 lat) o wypenienie ankiet zwizanych z prowadzonych przez nich trybem ycia. Okazao si, e wikszo badanych bya przekonana, e cakiem si niele si odywia, duo rusza a spoywana przez nich ilo alkoholu jest nieszkodliwa - podobnie byo zreszt w przypadku tytoniu czy narkotykw.

Tymczasem z ankiet wynikao co wrcz przeciwnego. Sabym punktem wikszoci kobiet by prowadzony przez nie siedzcy tryb ycia, paliy te papierosy oraz cierpiay na zaburzenia snu. W przypadku mczyzn najwiksze zagroenie stanowio nadmierne spoywanie alkoholu czy narkotykw oraz nadmierne objadanie si mieciowym jedzeniem.

Analiza zebranego przez Arrue materiau ujawnia, e w przypadku obydwu pci kluczowy jest 16 rok ycia. Utrwalone wtedy obyczaje zwizane z jedzeniem, aktywnoci fizyczn i uywkami bardzo trudno zmieni. I generalnie pijcy 16 latek niemal na pewno zostanie pijcym 30-latkiem.


Dlatego Marta Arrue zaleca propagowanie zdrowego tryb ycia u bardzo modych ludzi. Najlepiej zanim jeszcze skocz 13 latdwa3sty2011

Anna Piotrowska 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy