Get Adobe Flash player

Kiedy konflikt zabija

2011_06_20_c

Ktnie, sprzeczki, mniejsze i wiksze konflikty pojawiajce si w zwizku mog negatywnie odbija si na zdrowiu partnerw, zwaszcza jeli s oni silnie zaangaowani - twierdzi Angela Hicks z Westminster College. Wyniki jej bada ukazay si w czasopimie "Personal Relationships".

W eksperymencie uczestniczyo 39 osb pozostajcych w staych zwizkach, ktre codziennie zapisyway czy kciy si z partnerem, jak si czuj pod wzgldem psychicznym i fizycznym, czy dobrze spay.  Wczeniej oceniono take ich zaangaowanie emocjonalne, uwzgldniajc takie czynniki jak niepokj o przetrwanie zwizku oraz stopie unikania przywizania.

Okazao si, e caa grupa po konfliktowym
dniu dowiadczaa zaburze snu - jednak najgorzej spali ci, ktrzy najbardziej niepokoili si o swj zwizek, a najlepiej - ci mao zaangaowani. Konflikty wpyway te na nastrj nastpnego dnia - im dana osoba atwiej wchodzia w relacje, tym by on gorszy. Najwicej negatywnych skutkw, badacze odnotowali u kobiet silnie przejmujcych si losem swojego zwizku. U nich te zarejestrowano hutwk hormonaln.

- Do tej pory wiadomo byo tylko, e ludzie pozostajcy w stabilnych, szczliwych relacjach s zdrowsi ni ci w skonfliktowanych. Teraz wiemy, e jednostki, ktre nie czuj si bezpiecznie w swoich zwizkach naraaj si powane problemy zdrowotne - mwi Angela Hicks. Dugotrwae zaburzenia snu i stres mog doprowadzi do nerwic, stanw lkowych, chorb serca i zaburze wydzielania hormonw. Moe wic w stwierdzeniu: ?ten zwizek Ci niszczy" jest wiele prawdy?

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy