Get Adobe Flash player

Wracasz z pracy i od razu biegniesz obejrze ulubiony serial? Uwaaj, bo przesiadywanie przed telewizorem powizane jest ze zwikszonym ryzykiem zachorowania na cukrzyc typu 2, chorob wiecow, a nawet z ryzykiem przedwczesnej mierci - dowodz naukowcy z Harvard School of Public Health.

Sen, praca i ogldanie telewizji - tak spdza swj dzie wikszo ludzi na wiecie. Europejczykom telewizja wypenia rednio 40 proc. wolnego czasu, Australijczykom - a 50 proc. To oznacza, e codziennie wpatruj si w ekran odbiornika 3-4 godziny. Jeszcze wicej, bo 5 godzin dziennie, siedz przed telewizorem Amerykanie. Wszyscy wiemy, e taki tryb ycia nie jest zdrowy - zwykle towarzyszy mu nieprawidowa dieta oraz maa aktywno fizyczna.

Frank Hu i Anders Grontved z Harvard School of Public Health zrobili metaanaliz bada wykonanych midzy 1970 a 2011, w ktrych powizano ogldanie telewizji ze zwikszon zachorowalnoci na cukrzyc typu 2 i chorob wiecow, a take z ryzykiem przedwczesnej mierci.

Okazuje si, e
ju ogldanie telewizji duej ni 2 godziny dziennie zwiksza ryzyko wystpienia cukrzycy i choroby wiecowej, a duej ni 3 - ryzyko przedwczesnej mierci. Kade kolejne dwie godziny podwyszaj o 20 proc moliwo zachorowania na cukrzyc, o 15 - na chorob wiecow i o 13 proc. ryzyko przedwczesnego zejcia z tego wiata.

Jak mona wyjani te niepokojce wyniki? Dugie ogldanie telewizji to jeden z elementw siedzcego trybu ycia, ktry czsto prowadzi do otyoci, a w konsekwencji - wielu gronych chorb. Wyczenie telewizora moe by wic pierwszym krokiem do zachowania zdrowia - pod warunkiem, e nie zasidziemy potem przed komputerem..2011_06_16_c

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy