Get Adobe Flash player

Bezpieczna terapia

Hormonalna terapia zastpcza jest bezpieczna i moe by stosowana przez wikszo kobiet, zwaszcza przed ukoczeniem 60-tego roku ycia. Naley j tylko odpowiednio dopasowa do konkretnej osoby - wynika z raportu, ktry zosta dzi przedstawiony na odbywajcym si w Rzymie wiatowym kongresie powiconym problemom menopauzy.

Hormonalna terapia zastpcza (HZT), czyli uzupenianie niedoboru hormonw w trakcie menopauzy zyskaa w ostatnich latach z saw. Pojawiy si bowiem doniesienia, e kobiety stosujce HZT czciej ni inne choruj na przykad na raka piersi. Tymczasem z nowego raportu International Menopause Society wynika, e wnioski te s zupenie nieuzasadnione. Naukowcy przeanalizowali dane pochodzce z ostatnich 10 lat i doszli do wniosku, u pa zaywajcych hormony ryzyko zachorowania na raka piersi jest jedynie minimalnie wiksze ni u kobiet niestosujcych tej terapii. Zagroenie dotyczy przede wszystkim osb, w ktrych rodzinach byy przypadki tego typu nowotworu. Std wana rola lekarzy przepisujcych HZT, ktrzy powinni przeprowadzi odpowiedni wywiad z pacjentk.

Przyjmowanie tabletek z hormonami moe te nieznacznie zwiksza ryzyko udaru. Jednak, jeli leki bd dawkowane przy pomocy plastrw - zalenoci midzy HZT a udarem ju si nie obserwuje.

W swoim raporcie uczeni podkrelaj, e waciwie dobrana hormonalna terapia zastpcza praktycznie niweluje przykre dolegliwoci zwizane z menopauz, na przykad uderzenia gorca. Chroni te przed osteoporoz, chorobami serca oraz rakiem jelita grubego. Na dodatek pozwala zachowa pikn skr i wosy, szczeglnie u kobiet przed 60 tokiem ycia.

- Nie twierdzimy, e hormony powinny bra wszystkie kobiety, ale wszystkie panie, w ktrych na skutek menopauzy pogorszya si jako ycia, powinny rozway tak moliwo - mwi jeden z autorw raportu dr. David Sturdee, prezes International Menopause Society

Anna 2011_06_10_cPiotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy