Get Adobe Flash player

Pojawia si szansa na rwnouprawnienie w... antykoncepcji. Dziki naukowcom z Centrum Medycznego Columbia University, by moe ju w niedalekiej przyszoci panowie bd mogli zaywa ?mskie? piguki antykoncepcyjne. 

Dotychczasowe prby stworzenia doustnych rodkw antykoncepcyjnych dla mczyzn nie daway zbyt dobrych rezultatw. Oparte na sterydach preparaty dalekie byy od doskonaoci, m.in. dlatego, e  zwikszay ryzyko wystpienia chorb ukadu krenia, obniay libido, a ich skuteczno bya zalena od pochodzenia etnicznego mczyzny.

Sytuacj mog zmieni badania zespou dr. Debry J. Wolgemuth oraz dr Sanny S. W. Chung. Uczone wykazay, e podanie samcom myszy pewnej niehormonalnej substancji BMS 189453 koczy si u gryzoni niepodnoci. Co wicej, efekt ten jest w peni odwracalny.

Substancja ta zostaa opracowana jaki czas temu przez badaczy firmy Bristol-Myers Squibb, ktrzy testowali j pod ktem moliwoci wykorzystania w leczeniu chorb skry. Zwizek jednak odrzucono, bo powodowa zaburzenia w funkcjonowaniu jder. - Bylimy zaintrygowani, bo trucizna jednej firmy moe by dla kogo innego rodkiem antykoncepcyjnym - mwi Wolgemuth.

Testowany przez badaczki specyfik blokuje receptory kwasu retinowego typu alfa (tzw. RARalfa). Kwas retinowy to metabolit witaminy A, czyli retinolu. Od dawna wiadomo, e jej braki w organizmie mog si skoczy si dla mczyzn problemami z podnoci. Teraz si okazao, i podobne efekty dao zaburzenie pracy receptorw, zwizanych z wykrywaniem pochodnych witaminy A.

By sprawdzi dziaanie substancji, badaczki przez cztery tygodnie podaway j samcom myszy. Jak si okazao, to wystarczyo by zapobiec pojawieniu si mysiego potomstwa. Gdy BMS 189453 odstawiono, gryzonie stosunkowo szybko wrciy do penej sprawnoci. Autorki bada podkrelaj, e u myszy nie zauwaono te adnych efektw ubocznych podawania leku, na przykad spadku libido2011_06_07_b

Magorzata Minta

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy