Get Adobe Flash player

Strzeż się telefonu!

Zaskakującą metodę rozprzestrzeniania się groźnych bakterii odkryli tureccy naukowcy z İnönü Üniversitesi. Okazuje się, że pacjenci szpitali zakaźnych oraz ich goście powinni szczególnie dbać o czystość telefonów komórkowych!  Bakterie częściej opuszczają szpital na ich aparatach niż na telefonach personelu medycznego.

Naukowcy przebadali dwieście komórek zebranych od chorych oraz ich gości, a także od lekarzy i pielęgniarek szpitala zakaźnego. Bakterii szukali na klawiaturze, w słuchawce i bezpośrednio przy mikrofonie. I choć uczeni już wcześniej byli zgodni, że telefony personelu mogą stanowić zagrożenie, zaskoczył ich fakt, że komórki pacjentów zawierały zarazki nawet dwa razy częściej – nośnikami patogenów było aż 40 proc. telefonów chorych i tylko 20 proc. aparatów lekarzy oraz pielęgniarek. 

Zadziwiające okazało się również jak niebezpieczne były znajdowane tam bakterie. Wśród nich był nawet gronkowiec złocisty odporny na metycylinę (MRSA), mikrob powodujący wyjątkowo ciężkie i trudne do wyleczenia infekcje2011_06_03_c

Izabela Nowakowska

CZYTAJ TAKŻE