Get Adobe Flash player

Czasami trzeba zrobi rentgen bolcego zba, by zobaczy, co si z nim dzieje.  Nie wolno jednak naduywa tej procedury, bo zwiksza ona ryzyko wystpienia nowotworu mzgu zwanego oponiakiem - twierdz na amach ?Cancer" amerykascy uczeni pod kierunkiem dr Elizabeth Claus z Yale University School of Medicine.


Oponiaki to najczciej spotykane na wiecie agodne nowotwory mzgu. Zazwyczaj s umiejscowione w oponach mzgowo-rdzeniowych lub rdzenia krgowego. Do atwo daje si je usun i nie powoduj dalszych komplikacji, jednak - jak kade nowotwory - mog by przyczyn wielu dolegliwoci. Oponiaki powoduj czsto wzrost cinienia wewntrzczaszkowego i napady padaczki.

Nic wic dziwnego, e naukowcy szukaj czynnikw zwikszajcych ryzyko wystpienia tych nowotworw. W trakcie bada zesp dr Claus przeanalizowa dane na temat grupy blisko 2800 mieszkacw kilku amerykaskich hrabstw. Ochotnicy ci, liczcy od 20 do 79 lat yli niemal obok siebie i reprezentowali podobny poziom socjoekonomiczny oraz stan zdrowia. Z jedn tylko rnic -  1433 z nich chorowao wczeniej na oponiaka.


Staranna analiza danych ujawnia, e czynnikiem zwikszajcym ryzyko wystpienia u nich tego nowotworu by punktowy rentgen zbw. Cho dawka promieniowania, ktr wchania wtedy ludzki organizm nie bya dua, okazao si, e ju jedno przewietlenie rocznie moe zwiksza to ryzyko prawie dwukrotnie!

Jednak znacznie bardziej niebezpieczne okazay si by tzw. panoramiczne zdjcia rentgenowskie zbw, ktre polegaj na przewietleniu caej szczki. W tym przypadku wystarczy zrobi sobie takie zdjcie raz do roku by ryzyko wystpienia oponiaka wzroso trzykrotnie. Caa procedura jest szczeglnie niebezpieczna u dzieci poniej 10 roku ycia - kiedy takie ?przewietlane" w dziecistwie maluchy dorosy, pi razy czciej ni inne mogy zachorowa na oponiaka.

Oczywicie, dr Claus nie twierdzi, ze naley cakowicie zakaza przewietle zbw, lecz ostronie stosowa te procedury. Czasami ich wielokrotne wykonywanie w krtkich odstpach czasu jest po prostu zbdne.
  
Anna Piotrowska/EurekNews.pl 2012 04 10 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy