Get Adobe Flash player

Od lat wiadomo, e regularne zaywanie aspiryny zmniejsza ryzyko zawau serca. Teraz okazuje si, e pomaga take unikn raka trzustki - ogosi na Xiang-Lin Tan z Mayo Clinic na dorocznym zjedzie American Association for Cancer Research (Amerykaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bada Raka).

W ramach bada uczony przeprowadzi wywiady z 904 pacjentami, ktrzy chorowali na raka trzustki oraz 1224 zdrowymi osobami. Ochotnicy ci liczyli co najmniej 55 lat. Jak si okazao u ludzi, ktrzy cho raz miesicu brali aspiryn ryzyko zachorowania na nowotwr trzustki by o 26 proc. niszy ni u osb nie zaywajcych jej w ogle.

Co ciekawe, odsetek ten wzrasta do 35 proc. wrd ludzi, ktrzy w ramach zapobiegania zawaom, codziennie brali niewielkie dawki aspiryny.

 Dr. Tan podkrela jednak, e wyniki jego bada nie oznaczaj, i wszyscy powinni zacz zaywa ten specyfik. - Naley t kwesti przedyskutowa z lekarzem. Aspiryna nie jest dla kadego, bo moe powodowa rne nieprzyjemne dolegliwoci - mwi dr. Tan. Jedn z nich jest podranienie odka i krwotok wewntrzny2011_04_05_a


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy