Get Adobe Flash player

 

1. Naukowe podstawy informacji: korzystamy jedynie z oryginalnych rde danych (kontaktw wasnych z naukowcami, artykuw naukowych lub komunikatw prasowych instytucji badawczych).        

2. Najlepsi eksperci:
 staramy si uzyska wypowiedzi najwybitniejszych polskich i zagranicznych specjalistw w kadej z dziedzin nauki.   


3. Precz z pseudonauk:
prezentowane przez EurekNews.pl informacje opieraj si na wynikach bada uznanych powszechnie za wiarygodne.


4. Liczy si czas:
od chwili upublicznienia odkrycia przez naukowca, instytut naukowy czy czasopismo do momentu publikacji depeszy przez EurekNews.pl nie mija wicej ni 72 godziny. Staramy si jednak, by wiadomoci ukazyway si tu po upyniciu embarga. 


5. Bez uprzedze:
serwis nie zawiera treci rasistowskich oraz obraliwych dla przedstawicieli innych kultur.

6. Zgodnie z dobrym smakiem:
multimedia EurekNews.pl (zdjcia, filmy, dwiki i wizualizacje) nie zawieraj treci obscenicznych, pornograficznych lub mogcych powodowa u odbiorcy niesmak, przeraenie czy wstrt.              


7. Obiektywizm:
depesze opublikowane w serwisie nie zostay opacone przez rda informacji.