Get Adobe Flash player

Na Alasce odnaleziono najstarszy, na terenie Ameryki, pochwek dziecka. Pochodzi on sprzed ok. 11,5 tys. lat. Uczeni licz, ze dziki niemu dowiemy si wicej na temat obyczajw pierwszych mieszkacw Nowego wiata - donosi dzisiejsze ?Science?.

Szcztki znaleziono w centralnej czci Alaski nad rzek Tanana. Samo stanowisko, gdzie si znajdoway, Xaasaa Na' (w jzyku lokalnego ludu Atabaska oznacza to "grny bieg sonecznej rzeki"), ju wczeniej interesowao badaczy, ze wzgldu na pozostaoci osadnictwa sprzed ok. 11 200 lat p. n. e. Daje to wyobraenie o duym znaczeniu tego obszaru, dla wyjanienia procesu zasiedlenia caego kontynentu amerykaskiego.

Zesp badaczy pod kierunkiem Bena Pottera z University of Alaska okreli wiek dziecka na zaledwie trzy lata. Ciao malucha zostao czciowo skremowane. Zostao uoone w jamie w ziemi, sucej wczeniej za spiarni albo jam mietnikow. Wgbienie to znajdowao si wewntrz prymitywnego domostwa.

W badaniach archeologicznych brali czynny udzia przedstawiciele rdzennej ludnoci. Przejawiaj oni gboki szacunek dla "swojego" zmarego i po przeprowadzeniu wszelkich niezbdnych bada i analiz, chc by jego szcztki spoczy tam, gdzie je odnaleziono. Ponadto, kilku z nich wyrazio ch porwnania swojego wasnego DNA z materiaem genetycznych ich zarazem najmodszego i najstarszego przodka2011_02_25_1

ukasz Wojnarowicz
 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy