Get Adobe Flash player

Nasi przodkowie zamieszkujcy 6000 lat temu wybrzee Morza Batyckiego yli w czasach przeomu. Nowatorska analiza znalezionych tam naczy ceramicznych pozwolia stwierdzi, e stopniowo przechodzili oni od owiectwa i zbieractwa do rolnictwa oraz hodowli ? przeczytamy w najnowszym wydaniu ?Proceedings of the National Academy of Sciences?.

  


Najnowsze badania midzynarodowego zespou archeologw, kierowanego przez dr. Olivera Craiga i prof. Carla Herona, udowodniy, e przejcie to nie byo natychmiastowe. Naukowcy z Uniwersytetw w Yorku i Bradford oraz muzew z Danii i Niemiec zbadali fragmenty garnkw, zebrane na 15 stanowiskach z zachodniego wybrzea Morza Batyckiego.


Ze wzgldu na porowato materiau badane pozostaoci naczy ceramicznych zachoway w swoich ciankach resztki substancji, ktre niegdy si w nich znajdoway. Jak si okazao, w zalenoci od stanowiska od 20 do 30% prbek zawierao zwizki pochodzce od organizmw morskich i sodkowodnych.


? Nasze badania dowiody zatem, e dla miejscowych populacji poowy ryb i zbieranie skorupiakw wci stanowiy wan ga gospodarki ? wyjania dr Oliver Craig. ? Pomimo do gwatownego pojawienia si nowoczesnych sposobw produkcji poywienia nie zaobserwowalimy szybkiego odwrotu od tradycyjnych metod zdobywania pokarmu ? dodaje badacz. Najnowsze wyniki bada przecz wic hipotezie, e rolnictwo zostao w Europie wprowadzone stosunkowo nagle, przez osadnikw przybyych z Bliskiego Wschodu.


? Nasze badania s przeomowe ze wzgldu na szerokie wykorzystanie izotopw jednego zwizku chemicznego, dziki ktrym mona okreli, czy substancje znalezione w materiale ceramicznym maj pochodzenie morskie, sodkowodne czy ldowe ? twierdzi wspprowadzcy badanie prof. Carl Heron.


Zastosowane nowatorskie metody stwarzaj nowe perspektywy w zakresie bada nad zabytkami ceramicznymi. A to wanie naczynia z wypalonej gliny s najczciej znajdowanym i najtrudniejszym do zinterpretowania materiaem badawczym.


ukasz Wojnarowicz/EurekNews.pl 2011 10 25 d1

CZYTAJ TAKE

Komentarze (1)
1środa, 24, kwiecień 2013 08:09
a gdzie zagatki! ja chcem zagatki

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy