Get Adobe Flash player

Nasi odlegli przodkowie, yjcy okoo 200 000 lat temu pierwsi Homo sapiens, w niczym nie rnili si od nas intelektem i zdolnociami manualnymi. Do takiego wniosku doszed John Shea z Stone Brook University, o czym napisa w najnowszym wydaniu ?Current Anthropology?.

Obecnie wielu badaczy sdzi, e gwatowny rozwj zdolnoci poznawczych u naszych przodkw nastpi zaledwie kilkadziesit tysicy lat temu. U Homo sapiens miaa si wtedy pojawi zdolno abstrakcyjnego mylenia oraz umiejtno produkcji znacznie lepszych ni do tej pory kamiennych narzdzi.

Tymczasem Shea zwraca uwag na bdne, ale gboko zakorzenione we wspczesnej nauce, denie do interpretowania wszelkich zmian form najstarszych artefaktw, takich jak narzdzia kamienne, jako cigu ewolucji bd rewolucji myli ludzkiej. Sugeruje on, by na podstawie tych rnic wnioskowa raczej o zwykej rnorodnoci zastosowa tych przedmiotw, w zalenoci od potrzeb i inwencji ludzkiej.


Sowo ?rewolucja? byo bardzo popularne wrd XIX wiecznych pionierw antropologii i archeologii. Tumaczono nim przewag technologiczn europejskiej kultury paleolitycznej (45 000 ? 12 000 lat temu) nad kulturami Azji i Afryki. Shea usiuje si temu przeciwstawi, opisujc zmiany form narzdzi kamiennych z terenu wschodniej Afryki. Majc do dyspozycji materiay ze stanowisk datowanych na okres od 250 000 do 6000 lat temu, udowodni, e adne gwatowne zmiany w zdolnociach intelektualnych nie byy potrzebne, by narzdzia diametralnie zmieniay swj ksztat i funkcje.

Shea wnioskuje, z braku owej hipotetycznej rewolucji, o nieistnieniu jakiejkolwiek przepaci intelektualnej pomidzy nami, a naszymi paleolitycznymi przodkami. -Nie ma czego takiego jak ?wspczesny czowiek? - twierdzi Shea ? mona jedynie mwi o przedstawicielach jednego gatunku homo sapiens oraz ich szerokim spektrum zachowa i myli. Cogito ergo sum2011_02_17a_ok2011_02._17a_ok

ukasz Wojnarowicz 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy