Get Adobe Flash player

Wyodrbnienie si rodzaju ludzkiego moemy zawdzicza drobnej mutacji, ktra zmienia budow czsteczki cukru na powierzchni komrek ciaa naszych przodkw. Hipoteza przedstawiona na amach ?The Proceedings of the National Academy of Sciences? czy badania nad molekuami z teori Darwina oraz immunologi.
 

Czsteczka, ktra moga zapocztkowa now ga w ewolucji i doprowadzi do powstania czowieka, nosi nazw kwasu sialowego. Peni ona wan funkcj w midzykomrkowej komunikacji, ale jest te celem patogenw, w tym pasoytw wywoujcych malari.

Mutacja, ktra miaa miejsce ok. 3 milionw lat temu, sprawia, e komrki ciaa naszych przodkw przestay produkowa dotychczasow form czsteczki znan jako kwas Neu5Gc i zaczy wytwarza nieznacznie zmienion wersj ? Neu5Ac. Nowy cukier w pewnym stopniu chroni ludzi przed malari. Jednoczenie ukad odpornociowy samic naszych przodkw rozpoznawa cukier Neu5Gc jako obcy i atakowa plemniki partnerw ze star wersj genu. Uczeni z University of California w San Diego uwaaj, e w ten sposb powsta nowy odam w ewolucji naczelnych, a o przynalenoci do niego decydowaa pewna okrelona czsteczka cukru.

Swoj teori amerykaski zesp przetestowa dowiadczalnie. W laboratoryjnych badaniach ludzkie przeciwciaa niszczyy plemniki szympansw, ktre posiadaj star wersj cukru. Genetycznie zmodyfikowane samice tych map, ktre miay now wersj genu, rzadziej te zachodziy w ci z niezmienionymi samcami.


? Z czasem ten brak kompatybilnoci zmniejszy liczebno lub wyeliminowa osobniki z cukrem Neu5Gc ? wyjania prof. Pascal Gagneux z UC San Diego. Badacza uwaaj, e wanie w ten sposb mg powsta dawny przodek dzisiejszego czowieka ? Homo erectus.


Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 11 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy