Staroytni Egipcjanie nie tylko budowali piramidy, lecz take potrafili robi protezy umoliwiajce chodzenie - dowodzi na amach najnowszego ?Lancetu? dr Jacky Finch, z University of Manchester, ktra badaa protezy ortopedyczne znalezione wraz z egipskimi mumiami.

Byy to dwa sztuczne due palce stp, pochodzce z ekspozycji Egyptian Museum w Kairze oraz British Museum w Londynie. (Bez duego palca trudno si chodzi, bo pomaga on przenosi ciar caego ciaa.) Pierwsza proteza wykonana bya z drewna i skry, druga z lnu utwardzonego klejem oraz gipsem. Obydwie pochodz z okoo 600 roku p.n.e. i s najstarszymi znanymi protezami ortopedycznymi na wiecie.

Pytanie, jakie postawia sobie dr Finch, brzmiao: Czy byy to prawdziwe, uywane za ycia protezy, czy te ?ozdobniki? dodane zmarym przed mumifikacj, na drog w zawiaty?
 - Proteza powinna spenia kilka kluczowych warunkw ? mwi dr Finch. - By wytrzymaa, proporcjonalna, atwa do zdejmowania i wkadania oraz w wydatny sposb uatwiajca prawidowe poruszanie si.
 
W badaniach wzili udzia ochotnicy nieposiadajcy duych palcw u stp. Osoby te poproszono o zaoenie protez. Oba artefakty okazay si by bardzo funkcjonalne. Model z drewna i skry, z kairskiego muzeum, umoliwi jednemu z ochotnikw praktycznie w peni prawidowy chd.

Ponad to, obydwa modele nosiy lady zuycia. Std te wniosek, e miay swoje zastosowanie w yciu doczesnym, a tym samym stay si potrzebne swym wacicielom, take i w zawiatach2011_02_14c1_ok

ukasz Wojnarowicz