Get Adobe Flash player

Historia rodzaju ludzkiego jest jeszcze bardziej zagmatwana, ni si wydawao. Nowe badania genetyczne opublikowane w ?American Journal of Human Genetics? dowodz, e pierwsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens napywali do Azji falami i tam w rnych miejscach krzyowali si z innymi formami ludzkimi.

  

Jak przeledzi migracje i krzywki naszych praprzodkw, ktre rozgryway si w Azji ponad 40 tysicy lat temu? Genetycy maj to w maym palcu. I to dosownie. W grudniu 2010 zesp Davida Reicha z Harvard Medical School i Svantego Pbo z niemieckiego Max Planck Institute przenalizowa DNA z koci palca znalezionej dwa lata wczeniej przez rosyjskich archeologw w jaskini Denisowa na Syberii. Okazao si, e ko sprzed 30 000 lat naleaa do przedstawiciela nieznanej dotychczas wymarej gazi ludzkiego rodu. Ochrzczono j mianem Denisowian. Porwnanie ich zsekwencjonowanego genomu z genomami wspczesnych ludzkich populacji wykazao, e Denisowianie krzyowali si z Homo sapiens ? genetyczny spadek po nich wida u Papuasw.

Teraz okazuje si, e nie tylko. Mark Stoneking z Max Planck Institute poszukiwa genetycznych ?odciskw palcw? Denisowian u ludzi yjcych dzi w Azji Poudniowo-Wschodniej, Oceanii, Indonezji, Malezji, Australii, Papui-Nowej Gwinei, Polinezji oraz na Borneo, Fidi i Filipinach. Okazao si, e Denisowianie byli przodkami nie tylko mieszkacw dzisiejszej Nowej Gwinei, lecz take australijskich Aborygenw i filipiskiego plemienia Mamanwa, a take kilku innych grup. Ale wrd badanych populacji s te takie jak Onge z Andamanw i Jehai z Malezji, u ktrych nie wida ani ladu romansu dawnych Homo sapiens z Denisowianami. Wedug Stonekinga mona to wytumaczy tylko w jeden sposb: Denisowianie musieli zajmowa ogromne obszary ? od Syberii a po poudniowo-wschodnie krace kontynentu. Jego zdaniem Azja 44 tysice lat temu bya konglomeratem rnych grup hominidw.

ledzenie genetycznych ladw Denisowian pozwolio te odrzuci obowizujc dotd hipotez, e Azja zostaa zasiedlona przez ludzi podczas jednej fali migracji. ? DNA Denisowian dziaa jak rodek kontrastujcy wstrzykiwany podczas badania obrazowego ? porwnuje profesor David Reich. ? Jest tak charakterystyczny, e mona wykry nawet ladowe jego iloci ? wyjania naukowiec. Tak jak kontrast pozwala na uwidocznienie budowy narzdw, DNA umoliwia odtworzenie obrazu wdrwek wczesnych praludzi po kontynencie. A genetyczny trop wskazuje, e byy co najmniej dwie fale migracje do Azji: pierwsza daa pocztek populacjom yjcym dzi w Azji Poudniowo-Wschodniej i Oceanii, druga ? niegdysiejszym mieszkacom Azji Wschodniej. Poudniowo-wschodnie rubiee kontynentu najpierw zasiedlili ludzie zupenie niespokrewnieni z dzisiejszymi Chiczykami czy Indonezyjczykami ? ich przodkowie przybyli dopiero pniej, w kolejnej fali migracji.

Ta tzw. hipoteza ?poudniowego szlaku? wczeniej bya wsparta dowodami archeologicznymi, ale nie wynikami bada genetycznych. ? To pokazuje si sekwencjonowania DNA jako rodka do zrozumienia historii ludzkoci ? podkrela David Reich.

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews 2011 09 23 b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy