Get Adobe Flash player

Poznaj swojego praprzodka

Mamy kolejnego kandydata na naszego bezporedniego praprzodka: to Australopithecus sediba, a nie Homo habilis, mg da pocztek rodzajowi Homo, do ktrego i my przedstawiciele gatunku Homo sapiens si zaliczamy ? donosi dzisiejsze ?Science?.


W tygodniku opublikowano pi prac powiconych badaniom dwch znakomicie zachowanych szcztkw tego hominida, znalezionych na terenie poudniowoafrykaskiej jaskini Malapa. Wykopaliskami oraz caym programem badawczym kierowa prof. Lee Berger z University of the Witwatersrand. Nie s to pierwsze szcztki australopiteka tego gatunku, jakie tam znaleziono ? w kwietniu 2010 roku prof. Berger ogosi odkrycie koci modego samca. Teraz do kompletu jego zesp pisze o nastoletnim, 10-13-letnim chopcu (bo tak chyba mona go nazwa) oraz okoo 30-letniej matce (uczeni znaleli na jej miednicy lady po porodzie).

Te znaleziska s zupenie wyjtkowe. Po pierwsze udao si bardzo precyzyjnie ustali, ile maj lat ? 1,98 miliona. Ponadto bardzo rzadko zdarza si, by uczeni mieli do czynienia z tak doskonale zachowanymi komi hominidw. Uczeni znaleli niemal kompletn do, prawie ca miednic, dobrze zachowan czaszk oraz koci stopy i kostki.

Badania tych szcztkw przyniosy ca mas nowych informacji na temat gatunku Australopithecus sediba. Po pierwsze, ustalona na podstawie wielkoci czaszki modego samca objto jego mzgu ? 420 cm szeciennych ? nie bya oszaamiajca. Nawet jeli jeszcze mia urosn, z pewnoci nie przekroczyby 440 cm szec. objtoci. To nieco mniej ni w przypadku innych australopitekw, na przykad starszej o ponad milion lat synnej Lucy, zaliczanej do gatunku A. afarensis. Analiza budowy czaszki ujawnia jednak, e pod wzgldem budowy i organizacji mzg Australopithecusa sediba bardzo przypomina mzg nieco pniejszych istot z rodzaju Homo.

Ponadto jego do bya ju cakiem ?ludzka?: miaa krtkie palce i dugi kciuk (proporcjonalnie duszy nawet ni nasz). Tego typu cecha umoliwiaa mu sprawne chwytanie nawet drobnych przedmiotw, a nawet wytwarzanie narzdzi! Co ciekawe, inne cechy budowy doni sugeruj, e istota ta bardzo sprawnie wspinaa si po drzewach.

Na podstawie analizy antropologicznej, zwaszcza koci doni, uczeni s przekonani, e  Australopithecus sediba nie by potomkiem innych yjcych wczeniej australopitekw, lecz innego, nieznanego jeszcze prawdopodobnie hominida. Co jednak znacznie waniejsze, nie by take przodkiem Homo habilisa uwaanego jeszcze do niedawna za najstarszego przedstawiciela rodzaju Homo. ? Wiele bardzo zaawansowanych ewolucyjnie cech w mzgu i ciele czyni tego australopiteka dobrym kandydatem na przodka naszego rodzaju, znacznie lepszym ni wczeniejsze odkrycia ? na przykad Homo habilis ? mwi prof. Berger.  Wedug uczonego Australopithecus sediba miaby wic by bezporednim przodkiem Homo erectusa.


Anna Piotrowska/EurekNews 2011 09 09 a1

Dwik: posuchaj co, o swoim odkryciu ma do powiedzienia prof. Lee Berger z University of the Witwatersrand w Johannesburgu

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy