Get Adobe Flash player


Nasi przodkowie opucili sw afrykask kolebk ju 125 tys. lat temu. Dowodz tego kamienne narzdzia znalezione w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez zesp Hansa-Petera Uerpmanna z Eberhard-Karls-Universitt Tbingen.O ich odkryciu donosi dzisiejsze ?Science?.

Odpowied na pytanie, kiedy i jak drog ludzie z Afryki powdrowali w wiat, nie jest tak prosta jakby si mogo wydawa. Dotychczasowe wyniki bada sugeroway, e z terenu Etiopii przedstawiciele gatunku Homo sapiens ruszyli na pnoc wzdu Nilu i dalej przez Synaj na wschd.Szcztki ludzkie sprzed mniej wicej stu tysicy lat znane s bowiem z terenu Izraela. Cze uczonych uwaa jednak, e mieszkacy tamtych terenw wymarli. Nie mieli wic szans by przez tereny Lewantu dotrze w gb Azji.

Z kolei wykopaliska prowadzone na terenie indyjskiego stanu
Andhra Pradesh dowodz, e Homo sapiens dotar tam jeszcze przed wybuchem sumatrzaskiego wulkanu Toba, ktry mia miejsce niespena 75 tysicy lat temu. Std wzili si tam ludzie? Nie wiadomo. Jakby jeszcze tego byo mao analizy DNA wykazuj, e exodus z Afryki mg mie miejsce zaledwie 60 tys. lat temu.


Cakiem nowe wiato na t kwesti rzucaj wyniki bada zespou prof. Uerpmanna. Na poudniowym wschodzie Pwyspu Arabskiego, w miejscu zwanym Jebel Faya uczeni ci znaleli kamienne narzdzia. Maj okoo 125 tysicy lat. Na podstawie podobiestw do narzdzi ze wschodniej Afryki, stwierdzono, e te z ZEA zostay zrobione przez przedstawicieli gatunku Homo sapiens. W zwizku z tym prof. Uerpmann z proponuje zupenie inn ni do tej pory zakadano tras ?wyjcia z Afryki?.

Wedug niego nasi przodkowie przewdrowali przez cienin Bab al-Mandab, oddzielajc Dibuti od Jemenu. Dzi, w najwszym miejscu liczy ona 26 kilometrw. Jednak 125 tys. lat temu, kiedy poziom mrz by zupenie inny, niewykluczone, e dao si przej lub przepyn wpaw czy na tratwie. Pustynny dzi Pwysep Arabski by wtedy pokryty sawann pen dzikich zwierzt . Przecinay j liczne rzeki, mona byo te spotka jeziora.

Opisana na amach dzisiejszego ?Science? trasa wdrwki jest wic bardzo prawdopodobna. Co wicej, Pwysep Arabski znajduje si blisko etiopskich wyyn, czyli rejonw, gdzie znaleziono najstarsze szcztki Homo sapiens sprzed blisko 200 tys. lat. Niewykluczone zatem, e ludzie najpierw powdrowali na wschd a dopiero potem na pnoc i w ten sposb dotarli na tereny dzisiejszego Izraela.

Moliwe te, e Jebel Faya by ich przystankiem w dalszej wdrwce na wschd. W tym czasie dno Zatoki Perskiej byo suche i mona byo powdrowa nim w kierunku dzisiejszego Iranu.
 Odkrycie zespou prof. Uerpmanna tumaczy wic, niektre niejasnoci zwizane z zagadk naszego ?wyjcia z Afryki?2011_01_28jeden1


Anna Piotrowska 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy