Get Adobe Flash player

My, ludzie sawanny

Koniec sporu na temat pochodzenia dwunonoci naszych przodkw. Nowe badania dowodz, e wyksztacia si ona na sawannie, a nie w lasach wschodniej Afryki ? donosi ?Nature?.

Debata dotyczca genezy dwunonoci naszych najdawniejszych przodkw trwa ju od ponad stu lat. cieraj si w niej dwa pogldy. Pierwszy zakada, e wschodnioafrykaskie hominidy zeszy z drzew, bo na skutek ochodzenia si klimatu zaczy si kurczy obszary lene. Musiay przy tym przyj postaw wyprostowan,  bo na czworakach trudno byo wypatrywa zbliajcego si drapienika, szczeglnie na poronitej wysok traw sawannie. Konkurencyjna hipoteza mwi, e nasi przodkowie zamieszkiwali obszary lene i dopiero po wyksztaceniu si dwunonoci oraz opanowaniu umiejtnoci wytwarzania prostych narzdzi (nadajcych si do obrony przed drapienikami) odwayli si opuci sw len kolebk i zamieszka na obszarach trawiastych.

Zagadk dwunonoci wyjaniaj, chyba ju raz na zawsze, badania zespou Thure?a Cerlinga z University of Utah. Uczeni przeanalizowali pod wzgldem zawartoci izotopw wgla 1300 prbek gleby z miejsc, gdzie ewoluowali nasi przodkowie. Prbki pochodziy z osadw odpowiadajcych ostatnim kilku milionom lat. W trakcie bada wykorzystano fakt, e stosunek wgla C12 do C13 zmienia si w zalenoci od tego, jakie roliny rosn na danym obszarze. Dziki temu naukowcy odkryli, e w cigu ostatnich 6 milionw lat tereny zamieszkiwane przez naszych przodkw w 70 proc. pokrywaa sawanna. Co ciekawe, las, gdzie drzewa stanowiy ponad 80 procent powierzchni, zajmowa w tym czasie mniej ni jeden procent badanego obszaru. ? Gdziekolwiek mielimy do czynienia z przodkami czowieka, znalelimy dowody istnienia otwartych przestrzeni podobnych do dzisiejszej sawanny lub nieco bardziej poronitych pojedynczymi drzewami  ? mwi Cerling. Oczywicie czasami si to zmieniao. ? W niektrych okresach byo tam troch wicej krzakw, w innych mniej. Niektre rejony byy te nieco bardziej zadrzewione  ? dodaje uczony.

Obecnie wielu naukowcw sdzi, e sawanny pojawiy si we wschodniej Afryce zaledwie 2 miliony lat temu. ? Nasze badania pokazuj, e w okresie wyksztacania si dwunonoci, okoo 4 milionw lat temu, otwarte trawiaste przestrzenie ju tam byy, a nawet dominoway w krajobrazie ? podsumowuje Cerling.

Anna Piotrowska/EurekNews 2011 08 04 a

 

 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy