Homo sapiens vs. neandertalczyk

Najstarsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens oraz neandertalczycy żyli mnie więcej tyle samo. Długowieczność nie była więc cechą, która odróżniała naszych przodków od ich neandertalskich kuzynów- twierdzi na łamach dzisiejszego „PNAS-u” Erik Trinkaus z Washington University.

Do takich wniosków uczony doszedł na podstawie analizy ponad 120 pradawnych ludzkich szczątków liczących od ok. 150 do 25 tys. lat. Należały one zarówno do Homo sapiens jak i do neandertalczyków. U obydwu grup stosunek liczby osobników w wieku 20-40 do ilości osób jeszcze starszych był praktycznie identyczny. Ludzi po 40-tce było niewielu, bo ginęli na skutek chorób oraz wypadków związanych z łowiecko-zbierackim trybem życia, na przykład podczas polowań na grubego zwierza.

Tym, co naszym bezpośrednim przodkom dało przewagę nad neandertalczykami mogła być według Trinkausa większa liczba rodzących się dzieci, które na dodatek umierały rzadziej niż neandertalskie maluchy.

 Neandertalczycy pojawili się na arenie dziejów mniej więcej 250 tys. lat temu, wyginęli zaś ok. 30 tys. lat temu. Wciąż nie wiadomo dlaczegojeden11sty2011


Anna Piotrowska

Komentarze (1)
1środa, 29, czerwiec 2011 12:17
Neandertalczyk ma żółte kości a sapiens ma bałe
Komentarze (1)
1środa, 29, czerwiec 2011 12:17
Neandertalczyk ma żółte kości a sapiens ma bałe