Get Adobe Flash player

 

Zawsze sdzono, e kres Olimpii, synnej z igrzysk olimpijskich, przyniosy powodzie i trzsienia ziemi. Jednak uczeni pod kierunkiem prof. Andreasa Vtta z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji odkryli, e zagad staroytnego miasta w VI wieku n.e. spowodowao gigantyczne tsunami.

Kiedy w XIX wieku odkryto staroytn Olimpi, pokryway j blisko omiometrowe nawarstwienia piasku i muu. Uwaano wwczas, e zostay naniesione przez poblisk rzek. Najnowsze badania wykazay jednak, e osady te miay charakter morski. Znaleziono w nich pozostaoci stworze morskich, przede wszystkim otwornic oraz muszli miczakw.

? Dzi Olimpia pooona jest 22 kilometry od wybrzea, ale w staroytnoci do play byo nie dalej ni 7- 8 kilometrw ? tumaczy Vtt. To wystarczajco blisko, by fala tsunami moga dosign miasta.

Za teori o trzsieniu ziemi przemawia te stan zachowania pozostaoci staroytnych budynkw. Kiedy je odkopywano, nie byy powalone czy roztrzaskane (jak mogo by w przypadku trzsienia ziemi), ale niejako zatopione w masach muu i piasku. Dokadne datowanie kolejnych warstw osadw jest teraz jednym z gwnych celw badaczy.

ukasz Wojnarowicz/EurekNews 2011_07_13_b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy