Get Adobe Flash player


Badania genetyczne wszy ujawniy, e ludzie nosz ubrania od 170 tysicy lat. Do odziania si naszych przodkw doszo zatem kilkadziesit tysicy lat wczeniej ni dotd sdzono - twierdzi David Reed z University of Florida.

Amerykaski uczony doszed do takich wnioskw na podstawie picioletnich bada ludzkiej wszy gowiowej oraz jej niezwykle bliskiej krewniaczki - wszy ubraniowej. Jak wynika z nazw, kada z nich ma swoje wasne siedlisko. Naukowcy s przekonani, e podgatunek wszy ubraniowej powsta na skutek podziau gatunku wszy gowiowej, kiedy ludzie zaczli okrywa swoje ciaa.
Poniewa jednak adne ubranie zrobione z materiau organicznego, a takie byy na pewno pierwsze stroje, nie jest w stanie przetrwa tysicy lat, trzeba byo uy analiz DNA, by odkry, kiedy to si stao.

 Wyniki bada Reeda dowodz, e ludzie zaczli si ubiera tu po pojawieniu si gatunku Homo sapiens na arenie dziejw. Najstarsze znane dzi szcztki naszych bezporednich przodkw licz bowiem ok. 200 tys. lat. Do wynalezienia strojw zmusi ich najprawdopodobniej chd - ok. 180 tys. lat temu zacza si kolejna z wielu epok lodowcowychdwa6sty2011ok


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy